Taideneuvosto vauhdittaa nuorisotakuun toteutusta taiteen keinoin - Taikelta erityisavustusta pilotointiin

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja sen asiantuntijaelin taideneuvosto myöntävät avustuksen hankkeisiin, joilla kehitetään nuorisotakuun toteutusta taiteen keinoin. Hanke voi olla pilotti, jonka pohjalta syntyy toimintamalli jatkokehittelyä varten.

”Tuettavan hankkeen tulee tähdätä ammattitaiteilijoiden työllistämiseen ja nuorten osallistamiseen taiteen keinoin. Pyrimme tiivistämään taiteen kentän ja muiden nuorisotakuuta toteuttavien tahojen yhteistyötä”, tähdentää taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg.

”Taiteilijat, taiteilijaryhmät ja -yhteisöt voivat sitten myöhemmin jatkokehittää tuettuja malleja omissa hankkeissaan ja saada niille mahdollisesti jopa EU-rahoitusta”, visioi Rosenberg.

Kertaluontoinen erityisavustus on tarkoitettu oikeustoimikelpoisille yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja yrityksille. Avustusta on jaettavana kaikkiaan 30 000 euroa. Taideneuvosto jakaa sen 1-3 hankkeelle. Hakuaika on 15.10. - 5.11.2013.

Avustusta ovat rahoittaneet Taiteen edistämiskeskuksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Vuoden alussa voimaan tullut nuorisotakuu on pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kärkihanke, jolta on odotettu nopeita tuloksia nuorten tilanteen parantamiseksi. Nuorisotakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita nuoria ja vastavalmistuneita alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia. Heille tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.


Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, eva-maria.hakola@minedu.fi , p. 0295 330 702
ja
taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@uniarts.fi

Hakuohjeet