Avustuksia haettavana nuorten taiteilijoiden työllistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi avustukset nuorten alle 30v-taiteilijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden työllistämiseen. Työllistäjä voi olla kunta-, julkisen tai kolmannen sektorin toimija.

Työllistämisjaksot voivat olla 3-6 kuukauden mittaisia. Nuorten taiteilijoiden ja luovan alan työntekijöiden työllistämisavustusten ehtona on, että avustus tulee käyttää vuoden 2010 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Oulun läänin taidetoimikunta tiedottavat yhdessä tästä nuorten taiteilijoiden työllistämismahdollisuudesta alueensa taide-, kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille. Alueellinen taidetoimikunta toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle asiantuntija-apuna hankkeita koottaessa.

Avustushakemukset tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen avustet-tavista toimijoista.

Avustusten hakuaika päättyy 4.6.2010.

Avustushakemukset tulee lähettää osoitteeseen:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Osaaminen ja kulttuuriyksikkö
PL 86
90101 Oulu

Lisätietoja:
Suunnittelija Kimmo Suortamo, Oulun läänin taidetoimikunta,
puh. 050 4560 165, kimmo.suortamo@minedu.fi

Kehittämispäällikkö Osmo Ohtonen, Kainuun ELY-keskus,
puh. 044 540 0838, osmo.ohtonen @ ely-keskus.fi

Nuorisotoimentarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
puh. 050 4560166, kirsi-marja.stewart@ely-keskus.fi

 

Lomakkeet:

Tulostettavat lomakkeet:

hakulomake 1 (pdf) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Avustukset/LOMAKKEET/hakulomakkeet/hakemus1.pdf
hakulomake 1 (doc) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Avustukset/LOMAKKEET/hakulomakkeet/hakemus1.doc

selvityslomake 2 (pdf) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Avustukset/LOMAKKEET/selvityslomakkeet/selvityslomake2.pdf
selvityslomake 2 (doc) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Avustukset/LOMAKKEET/selvityslomakkeet/selvityslomake2.doc