Taike vahvistaa läänintaiteilijoiden työn vaikuttavuutta

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on linjannut läänintaiteilijoiden tulevaa tehtäväkenttää. Tehtävät voivat olla vaikuttavuudeltaan valtakunnallisia, alueiden yhteisiä tai yhteen alueeseen liittyviä. Ensi vuonna Taikella on 42 läänintaiteilijaa kuten tänäkin vuonna. Uusia tehtäviä tulee hakuun kymmenen.

Taiken määräaikaiset läänintaiteilijat työskentelevät taiteen edistämisen tehtävissä maan eri puolilla. ”Tavoitteena on, että vuonna 2015 meillä on vähintään seitsemän läänintaiteilijaa toteuttamassa valtakunnallisia hankkeita. Alueiden välisiin hankkeisiin varamme enintään 15 ja alueellisiin hankkeisiin enintään 27 henkilötyövuotta”, linjaa johtaja Minna Sirnö.

”Valtakunnallisilla hankkeilla haemme laajempaa vaikuttavuutta. Samanaikaisesti haluamme vahvistaa ruohonjuuritason taiteen edistämistä”, selventää Sirnö tehtyä kolmijakoa.

Taiteen edistämiskeskus valitsee hanketta toteuttavan läänintaiteilijan kolmen vuoden määräajaksi.

”Ensi vuoden hanke-ehdotukset nousivat alueiden tarpeista. Aluetoimipisteemme tekivät ehdotukset ja kuulivat prosessissa alueellista taidetoimikuntaa”, toteaa Sirnö.

”Valtakunnalliset hankkeet toteuttavat niitä strategisia tavoitteita, joihin olemme tulossopimuksessamme ministeriön kanssa sitoutuneet.”
Läänintaiteilijoiden vetämillä hankkeilla kehitetään taiteilijoiden toimeentulo- ja työskentelyedellytyksiä. Hankkeilla edistetään myös taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien toteutumista sekä saatavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on myös taiteen moninaisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun sekä kansainvälistymisen edistäminen. Tähän liittyen uutena avauksena ensi vuonna on kehitysyhteistyö.

Lisäksi keskus sitoutuu lastenkulttuurin, kulttuurin hyvinvointivaikutusten ja prosenttiperiaatteen  edistämiseen sekä nuorten osallistamiseen taiteen keinoin.

”Läänintaiteilijat edustavat noin puolta koko henkilöstöstämme. Heidän tehtävänään on vahvistaa hiljaisia signaaleja taiteen kentällä ja nostaa esiin myös marginaalissa olevia ilmiöitä. Heidän työnsä on ’kädet savessa’ kenttätyötä ihan toisella tapaa kuin viraston virkamiesten työ. Oma taiteellinen työ pitää kuitenkin jättää sivuun läänintaiteilijakauden ajaksi”, muistuttaa Sirnö.

Läänintaiteilijat alueittain

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, eva-maria.hakola@minedu.fi, p. 0295 330 702
ja
johtaja Minna Sirnö, minna.sirno@minedu.fi