Laki Taiteen edistämiskeskuksesta lausuntokierroksella

Oulun läänin taidetoimikunta korostaa alueellisen päätäntävallan säilymistä

Hallitus on esittänyt säädettäväksi lakia Taiteen edistämiskeskuksesta, joka korvaisi taiteen edistämisen järjestelyistä annetun lain vuodelta 1967. Lakiuudistuksen keskeinen ehdotus on, että nykyinen taiteen keskustoimikunta lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan uusi virasto nimeltään Taiteen edistämiskeskus. Tarkoituksena on vahvistaa viraston hallinnollista asemaa ja itsenäistä päätöksentekovaltaa. Lakiehdotus annettiin kommentoitavaksi 23.6.2010, lausuntojen viimeinen jättöpäivä oli maanantai 16.8.2010.

Oulun läänin taidetoimikunta on antanut lakiesityksestä lausunnon, joka korostaa alueellisen päätäntävallan säilyttämistä alueilla. Vaikka lakiesitys sisältääkin kaikki nykyiset kolmetoista taidetoimikuntaa, merkitsisi uusi laki niiden kulttuuripoliittisen toimivallan heikentämistä antamalla uuden Taiteen edistämiskeskuksen johtajalle valtaa myös alueiden asioista päätettäessä. "Keskustoimistossa ja johtajalla ei voi olla yhtä laajaa tuntemusta alueiden taiteilijoista, organisaatioista ja eri taiteenalojen kehitystarpeista kuin kolmellatoista monialaisella taidetoimikunnalla", lausunnossa todetaan.

Esimerkiksi läänintaiteilijoiden nimitys esitetään siirrettäväksi Taiteen edistämiskeskuksen johtajalle. Oulun läänin taidetoimikunta korostaa, että läänintaiteilijat taiteen edistämisen resurssina tulisi säilyttää alueellisten toimikuntien yhteydessä ja niillä tulisi säilyttää oikeus tehdä päätökset läänintaiteilijoista.

Oulun läänin taidetoimikunnan lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciEDM_Download_Submit&lngDoc_id=3095&strFile_nam=AT_Oulu_lausunto_TAIKEsta.pdf

Kaikkien taiteen keskustoimikunnan alaisten laitosten lausunnot ovat luettavissa osoitteessa http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlanguage_id=fi

Lakiesitys on luettavissa osoitteessa:
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/vireilla_kulttuuri/taiteenedistamiskeskus/index.html

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Helena Jäykkä, puh. 045 110 4231
Suunnittelija Kimmo Suortamo, puh. 050 4560 165