Satakunnan Ely-keskus jakaa hanketukia

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää määräaikaisen haun koskien Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjoista 1 ja 3 haettavia hanketukia. Vuoden 2012 määrärahaa on haettavissa hanketukiin noin 2,2 miljoonaa euroa. Myös kulttuuritoimijat huom!   

Tukea voi hakea yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin, elinkeinojen kehittämis­hankkeisiin, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointi­hankkeisiin. Hanketuen hakijoina voivat olla yhdistykset, kunnat sekä muut julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt.

Määrärahojen kohdentamisessa painotetaan seuraavia Maaseutuohjelman mukaisia toimia:

• Maaseutualueiden elinkeinorakenteen monipuolistaminen

• Yritystoiminnan lisääminen ja kehittäminen

• Maaseudun kehittäminen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi ympäristöksi asumiseen ja yrittämiseen

• Maatalouden, elintarviketalouden ja metsätalouden tuotantoketjujen kilpailukyvyn kehittäminen

Myös kulttuuritoimijoiden kannattaa hakea!

Rahoitusvalinnoissa korostetaan laajoja toimiala- tai aluekohtaisia kehittämis-, koulutus- ja tiedonvälityshankkeita sekä eri tahojen yhteistyötä ja osaamista lisääviä toimia.

Hankkeiden toteutusaika voi kestää 31.12.2014 saakka.

Hakemukset toimitetaan pe 13.1.2012 klo 16:00 mennessä Satakunnan ELY-keskuksen kirjaamoon.

Tarkemmat tiedot maaseutuohjelmasta, rahoitettavista toimenpiteistä ja valintakri­teereistä: www.ely-keskus.fi/satakunta -> EU-rahoitus.