Kankaanpään taidekoulun pitäisi olla suojelukohde

Satakunnan taidetoimikunnan kannanotto Kankaanpään taidekoulun lopettamisaikeita vastaan:

Satakunnan taidetoimikunnan kannanotto Kankaanpään taidekoulun lopettamisaikeita vastaan:

Valtiovallan aikeet supistaa ammattikorkeakouluverkkoa ovat uhka myös Kankaanpään taidekoululle. On turhauttavaa, että maakunnan visuaalista kulttuuria pitkäjänteisesti kehittänyt opetusyksikkö on uhattuna - taas kerran. Osana monialaista Satakunnan ammattikorkeakoulua Kankaanpään kuvataidekoululla on aivan erityinen identiteetti. Taidekoulun vahvuus on sen erillisyydessä, luovuuden edellyttämässä ympäristössä, maan ainoassa taidekoulutukseen suunnitellussa koulutalossa.

Taidekoulu on vapaan taiteilijuuden korkeatasoinen koulutuspaikka. Tämä arvo on niin syvältäkäyvä, että sen merkitys jää helposti huomaamatta, kun koulutuspolitiikassa korostetaan sinänsä tärkeää työllistymisen tavoitetta, kytkentää koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä.

Kankaanpäässä on vuosikymmeniä koulutettu työmarkkinoille itsenäisesti ajattelevia taiteilijoita, jotka ovat edenneet maan taiteilijakunnan kärkikaartiin. Heitä on muuttanut entistä enemmän sekä Poriin että maan muihin keskeisiin kaupunkeihin, myös maan ulkopuolelle. Tätä kehitystä pitää voida jatkaa laadukkailla pedagogivoimilla, jotka ovat johtaneet Kankaanpään ikiomaan opetustraditioon kulmakivenään tunnustettu kuvanveiston opetus.  

     

Satakunnan taidetoimikunta on ilahtunut siitä, että taidekoulu on - taas kerran - saanut julkisuudessa ansaitsemansa ymmärtämystä niin ministeritasolta kuin keskeiseltä oppositiopuolueen kansanedustajalta. Satakunnan taidetoimikunta on taiteen asiantuntijaorganisaationa vuosien varrella tukenut monia Kankaanpään taidekoulun käyneitä ammattilaisia, viime aikoina säännöllisesti myös koulusta juuri valmistuneita lahjakkuuksia.

Pikemmin kuin uhattu, taidekoulun pitäisi tasokkaine opetuksineen olla suojelukohde.

Kannanoton jälkeen Kankaanpään taidekoulun uhanalainen tilanne on ollut esillä sekä valtakunnan mediassa että maakunnan tiedotusvälineissä. Niissä julkaistujen puheenvuorojen jälkeen on käynyt entistä selvemmäksi, miten lyhytnäköisiä ja perusteettomia ovat ne aikeet, jotka vahingoittaisivat taidekoulutuksen tilaa. Satakunta on voinut ylpeänä esitellä koulun, joka entisten oppilaittensa kautta heidän ammatteihin siirryttyään vaikuttaa monin tavoin valtakunnan taidepolitiikassa ja kuvataidekentässä. Vaikutukset ovat ilmiselviä ja merkittäviä, sillä Kankaanpään taidekoulun kasvatteja on runsaasti taide-elämämme ns. huipulla. Sen ovat taanneet lahjakas oppilasaines ja laadukas koulutus.