Kirjallisuuden tiedotuskeskuksen suunnitteluseminaari 17.5.2011 Oulun kaupunginkirjastossa

Suunnitelmissa on perustaa Ouluun uusi ammattikirjallisuutta edistävä toimija, jonka tehtävänä on alueen kirjallisuuden näkyvyyden lisääminen, kirjallisuuskentän vahvistaminen, kirjailijoiden tukeminen sekä toimintaedellytysten ja työskentelymahdollisuuksien parantaminen. Kirjallisuuden läänintaiteilija Tuomo Heikkinen Oulun läänin taidetoimikunnasta tekee selvitystyötä läänintaiteilijaprojektinaan.

Suunnitelmissa on perustaa Ouluun uusi ammattikirjallisuutta edistävä toimija, jonka tehtävänä on alueen kirjallisuuden näkyvyyden lisääminen, kirjallisuuskentän vahvistaminen, kirjailijoiden tukeminen sekä toimintaedellytysten ja työskentelymahdollisuuksien parantaminen. Kirjallisuuden läänintaiteilija Tuomo Heikkinen Oulun läänin taidetoimikunnasta tekee selvitystyötä läänintaiteilijaprojektinaan.

Pohjois-Suomesta puuttuu ammattikirjallisuuden toimija, jolla on resursseja toteuttaa laajamittaisia, esimerkiksi valtakunnallisia tai ulkomaille suuntautuvia, kirjallisuutta esiin nostavia projekteja. Tavoitteena on luoda uusi toimija tai toimintamalli, joka kehittää kirjallisuuden edistämis- ja tiedotustyötä toteuttamalla projekteja sekä toimimalla alueellisena yhteistyökumppanina.

Oulussa toimi joitakin vuosia 1980- sekä 90-luvuilla Lukukeskuksen aluetoimisto. Toimipiste kuitenkin lakkautettiin ja toiminnan koordinointi keskitettiin Helsinkiin. Mahdollisesti uusi toimija tai uusi toimintamalli aloittaa toimintansa jossain muodossa parin vuoden kuluttua.

Kirjallisuuden tiedotuskeskuksen suunnitteluseminaari järjestetään tiistaina 17.5. alkaen klo 10 Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa (Kaarlenväylä 3). Seminaarissa keskustellaan toiminnan suuntaviivoista sekä pohditaan, voisiko Ouluun syntyä Kirjallisuuden taloa.

Seminaarin puhujina ovat muun muassa Suomen kirjailijaliiton varapuheenjohtaja Hannu Niklander, FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen johtaja Iris Schwanck sekä turkulaisen Kirjan talon hallituksen puheenjohtaja Petri Tähtinen. Seminaarin puheenjohtajana toimii dosentti Kari Sallamaa.

Oulun läänin taidetoimikunta järjestää seminaarin yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuri- ja tapahtumayksikön sekä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kanssa. Seminaariohjelmisto on liitteenä. Ilmoittautumiset seminaarin voi lähettää läänintaiteilija Tuomo Heikkiselle (tuomo.heikkinen@minedu.fi).

SEMINAARIN OHJELMA (PDF)

Lisätietoa:

Tuomo Heikkinen
kirjallisuuden läänintaiteilija
Oulun läänin taidetoimikunta
050 4560 164
tuomo.heikkinen@minedu.fi