Taidetoimikunnan kulttuurista hyvinvointia -selvitykset julkaistu

Oulun läänin taidetoimikunnalta on ilmestynyt kaksi kulttuurin hyvinvointinäkökulmaan keskittyvää raporttia.

Kulttuurin hyvinvointipalveluiden tila ja tarve Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -selvitys tuo esille alueen kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kokemuksia, toiveita ja haastekohtia aihealueen kehittämiseksi. Selvitys avaa kulttuurin hyvinvointipalvelujen sisältöjä sekä tuo esille kentän tahdon ja tilauksen asian edistämiselle.

Toinen julkaistu selvitystyö on Oulun läänin taidetoimikunnan koordinoiman Artteli-projektin loppuraportti, joka valaisee projektin aikana kertyneitä käytännön kokemuksia kulttuurin hyödyntämisestä sosiaali- ja terveyskentällä. Projektissa mukana olleet yhteistyökumppanit ovat Hyvän mielen talo, Nuorten Ystävät, Oulun Palvelusäätiö, Kulttuuripesula, Maaseudun Sivistysliitto – Pohjois-Suomen aluekeskus, Oulun kaupungin asukastupaverkosto, ESKO-hankekokonaisuus sekä JoJo – Oulun Tanssin Keskus.

Selvitykset ja Artteli-projekti on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön alueellisille taidetoimikunnille keväällä 2010 myöntämällä lisämäärärahalla.

Kulttu

KULTTUURIN HYVINVOINTIPALVELUJEN TILA JA TARVE POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA -SELVITYS

"JOKAISEN ELÄMÄ ON TAIDETEOS" - ARTTELI-HANKKEEN LOPPURAPORTTI


Lisätietoja:

Pääsihteeri Ulla Lassila
Oulun läänin taidetoimikunta
ulla.lassila@minedu.fi, 040 771 2290

Marjo Pääkkö, selvitysten laatija
paakko.marjo@gmail.com, 044 291 8140