Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Harrastajateatterikatselmus alkaa Raahessa

http://www.staagi.net/node/10