Pohjois-Savon taidetoimikunnan apurahat ja avustukset vuodeksi 2012 tulevat hakuun marraskuussa 2011

POHJOIS-SAVON TAIDETOIMIKUNNAN
APURAHAT JA AVUSTUKSET VUODEKSI 2012
TULEVAT HAKUUN MARRASKUUSSA 2011

Työskentelyapuraha

voidaan myöntää taiteenharjoittajille ja arvostelijoille luovaan tai esittävään työhön sekä kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaan jatkokoulutukseen. Hakuaika päättyy 30.11.2011.

Kohdeapuraha

voidaan myöntää taiteenharjoittajalle tai työryhmälle osarahoituksena tietyn työsuunnitelman toteuttamiseen: työkustannusten korvaamiseen, esitykseen, näyttelyn valmistamiseen, julkistamiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Hakuaika päättyy 30.11.2011.

Valtionavustukset

Pohjois-Savossa toimivat kulttuuri- ja taideyhteisöt, -järjestöt ja -laitokset voivat hakea valtionavustuksia taidetta edistäviin tarkoituksiin, mm. näyttelyiden, seminaarien ja tapahtumien järjestämiseen. Etusijalla ovat alueelliset ja maakunnalliset hankkeet.

Lastenkulttuurin valtionavustukset

Pohjois-Savossa toimivat kulttuuri- ja taideyhteisöt, -järjestöt ja -laitokset voivat hakea lastenkulttuurin valtionavustuksia taidettaedistäviin tarkoituksiin, mm. näyttelyiden, seminaarien ja tapahtumien järjestämiseen. Etusijalla ovat alueelliset ja maakunnalliset hankkeet.
Hakuaika päättyy 31.12.2011.

Lastenkulttuurin kohdeapuraha

voidaan myöntää taiteenharjoittajalle tai työryhmälle työsuunnitelman toteuttamiseen lastenkulttuurin alueella: työkustannusten korvaamiseen, esitykseen, näyttelyn valmistamiseen, julkistamiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Hakuaika päättyy 30.11.2011.

Tarkemmat ohjeet hakemuslomakkeissa. Lomakkeita saa Pohjois-Savon taidetoimikunnan toimistosta: Vuorikatu 34 A, 70100 Kuopio, puh. 045 111 2038 tai kuntien kulttuuritoimistoista. Lomakkeita voi myös tulostaa taidetoimikunnan kotisivuilta: www.pohjoissavontaidetoimikunta.fi