Alueellisille taidetoimikunnille uudet jäsenet

Opetusministeriö on nimennyt alueellisten taidetoimikuntien (13) jäsenet ensi vuoden alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle.

Lain mukaan opetusministeriö määrää alueellisen taidetoimikunnan jäsenet alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

Alueellisiin taidetoimikuntiin voidaan sama henkilö nimittää enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi
ja sen jälkeen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua uudelleen. Alueellisten taidetoimikuntien jäseniä nimitettäessä on otettu huomioon mm. taiteen eri alojen ja koulutuksen asiantuntemus, alueelliset, kielelliset ja tasa-arvoon liittyvät näkökohdat sekä toimikuntien työn jatkuvuus. 
 
Pohjois-Savon taidetoimikunnan kokoonpano kaudella 1.1.2010−31.12.2012

    Johanna Frigård, toiminnanjohtaja, Kuopio
    Tuula Hara, kuvataiteilija, Kuopio
    Juha Hilander, musiikinlehtori, kuoronjohtaja, Siilinjärvi
    Reijo Myllynen, rakennussuunnittelija, Iisalmi
    Eeri Pihlajakari, lehtori, Kuopio
    Seija Pitkänen, näyttelijä, Kuopio
    Jouni Tossavainen, kirjailija, Kuopio
    Jyri Wuorisalo, toimitusjohtaja, Kuopio
    Eija Vähälä, kehittämispäällikkö, Kuopio