Taiteilija-apurahoihin sosiaaliturva 2009

Eduskunta hyväksyi 11.11. 2008 lain, joka takaa myös taiteen- ja tieteenharjoittajien apurahaa saaville sosilaaliturvan vuoden 2009 aikana olevalla vähintään neljän kuukauden mittaisella apurahakaudella.

Eduskunta hyväksyi 11.11. 2008 lain, joka takaa myös taiteen- ja tieteenharjoittajien apurahaa saaville sosilaaliturvan vuoden 2009 aikana olevalla vähintään neljän kuukauden mittaisella apurahakaudella.

Apurahan saajat ovat apurahapäätöksen saatuaan velvollisia itse hakeutumaan sosiaaliturvan piiriin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kautta.  

Lisätietoa apurahansaajille asiasta Melan sivuilla.