Taidehallinnon ALKU-kanta ei muutu

Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat ovat toistaneet ehkä vielä edellistä 11.12.2008 ottamaansa kannaottoa selkeämmin aikaisemman näkemyksensä, jonka mukaan ne eivät näe mahdolliseksi muuttaa alueellisten taidetoimikuntien jäsenten nimityskäytäntöä ALKU-hankkeessa ehdotetulla tavalla.

Lakiehdotus on lausunnolla helmikuun ajan, mutta taidehallinnolta lausuntoa ei ole lainkaan pyydetty, vaikka ehdotus sisältää myös sen toimintamahdollisuuksia koskevan konkreettisen ehdotuksen. 

Pirkanmaan taidetoimikunta on yhtynyt tähän näkemykseen kokouksissaan 17.11.2008 ja 9.2.2009.


TIEDOTE 20.2.2009                                                               

Taiteen keskustoimikunta                             

 Aluehallinnon uudistaminen ei kelpaa taidehallinnolle

 Alueellisten taidetoimikuntien nimittäminen halutaan pitää opetusministeriöllä 

Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat vastustavat jyrkästi aluehallinnon uudistamiseen sisältyvää esitystä, jonka mukaan alueellisten taidetoimikuntien nimitysvalta siirrettäisiin opetusministeriöltä maakunnan liitoille. Toimikunnat pitävät hyvänä nykyistä käytäntöä, jonka mukaisesti opetusministeriö nimittää alueellisten taidetoimikuntien jäsenet taide- ja kulttuurijärjestöjä kuultuaan.

Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat painottavat, että paras asiantuntemus nimittämiseen on opetusministeriöllä. Alueellisten taidetoimikuntien keskeisin tehtävä on toimia taiteen edistäjinä, ja siksi on erittäin tärkeää, että toimikuntien jäsenten nimittäjä tuntee taiteen sisällöt, toimintatavat ja organisaatiot. Nimitysvallan siirtäminen maakunnan liitoille heikentää taidetoimikuntalaitoksen yhtenäisyyttä.

Nimitysperusteiden tulee olla yhtenäisiä ja kokonaisuutta vahvistavia. Maakunnan liittojen suhtautuminen taiteelliseen toimintaan on vaihtelevaa, eikä liitoilla ole nimityksistä yhteisiä linjauksia, joita tässä tapauksessa edellytetään. Maakunnan liitot ovat jatkossakin kunnallisen itsehallinnon mukaan toimivia yhtymiä, eivät valtionhallintoa. Lisäksi koetaan luontevaksi, että opetusministeriö nimittää toimikuntien jäsenet, koska rahoitus alueellisille taidetoimikunnille tulee ministeriöstä.

Nimittämiskäytännön muuttaminen lakiesityksen mukaisesti on myös käytännössä mahdotonta, sillä alueellisista taidetoimikunnista kuusi toimii useamman kuin yhden maakunnan alueella.

Sen sijaan toimikunnat pitävät tärkeänä, että maakunnan liitot edelleenkin tekevät esityksiä ehdokkaista alueellisten taidetoimikuntien jäseniksi.

Berndt Arell                                      Esa Rantanen                    Arja Laitinen

puheenjohtaja                                  pääsihteeri                          aluepäällikkö

050 341 6522

Taiteen keskustoimikunta

Hämeen taidetoimikunta, Hämeenlinna

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, Kouvola

Uudenmaan taidetoimikunta, Helsinki

Keski-Suomen taidetoimikunta, Jyväskylä

Pirkanmaan taidetoimikunta, Tampere

Pohjanmaan taidetoimikunta, Vaasa

Satakunnan taidetoimikunta, Pori

Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Turku

Etelä-Savon taidetoimikunta, Mikkeli

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, Joensuu

Pohjois-Savon taidetoimikunta, Kuopio

Oulun läänin taidetoimikunta, Oulu

Lapin taidetoimikunta, Rovaniemi