Kuuden taidetoimikunnan muotoilun edistämishanke

Pirkanmaan taidetoimikunta on yhtenä kuudesta alueellisesta taidetoimikunnasta mukana yhteishankkeessa, jonka on käynnistänyt Pohjanmaan taidetoimikunta. Tarkoituksena on edistää pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa asuvia ja työskentelviä muotoilijoita pääsemään nykyistä paremmin esille ja verkostoitumaan.

Pirkanmaan taidetoimikunta on yhtenä kuudesta alueellisesta taidetoimikunnasta mukana yhteishankkeessa, jonka on käynnistänyt Pohjanmaan taidetoimikunta. Tarkoituksena on edistää pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa asuvia ja työskentelviä muotoilijoita pääsemään nykyistä paremmin esille ja verkostoitumaan. 

LEHDISTÖTIEDOTE  asiasta 7.5.2009

MUOTOILUNÄYTTELY 2010

Pohjanmaan taidetoimikunta järjestää NOWHERE Finland muotoilunäyttelyn tammikuussa 2010 Seinäjoella. Yhteistyössä ovat mukana Hämeen, Kaakkois‐Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois‐Karjalan, Satakunnan ja Varsinais‐Suomen taidetoimikunnat. Aluetaidetoimikuntien yhteistyön taustalla on tarve saada Etelä‐Suomen ulkopuolisten maakuntien muotoilualan tekijät esiin lisäämällä esittäytymisfoorumeita, auttamalla verkostoitumisessa sekä lisätä muotoilualan tuntemusta yleisesti.

Nyt on haku päällä 9.10.2009 saakka ‐ muotoilualojen ammattilaisille ja alalle valmistuville jurytettyyn muotoilunäyttelyyn Seinäjoella 16.1.‐14.2.2010.
Pohjanmaan taidetoimikunta käynnisti vuonna 2005 opetusministeriön kehittämisrahan turvin PROnto hankkeen antamaan Etelä‐ ja Keski‐Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien alueella toimiville taideteollisuus‐ ja muotoilualan yrittäjille tukea erityisesti markkinointiviestinnän kehittämisessä, tietoa viennin tukimuodoista ja käytännön apua yrittäjän tarpeiden mukaan esimerkiksi partnerihaussa. PROnto hanke huipentuu tammikuussa 2010 järjestettävään kansallisen tason muotoilunäyttelyyn sekä verkostoitumistapahtumaan.

Tavoitteena on edistää muotoilijoiden ja muotoilualojen lahjakkaiden uusien kykyjen esittäytymistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. NOWHERE Finland näyttelystä muodostetaan mahdollisesti kiertonäyttely, joka kiertää osallistuvien taidetoimikuntien alueilla.

Näyttelyyn osallistumisen lisäksi muotoilijoille tarjotaan mahdollisuus verkostoitua eri puolella Suomea työskentelevien muiden muotoilualan ammattilaisten kanssa. Verkostoitumisella pyritään yhteistyön lisäämiseen. Yhdessä on paremmat mahdollisuudet laajentaa toimintaa sekä toiminta‐aluetta ja lähteä kansainväliseen yhteistyöhön.

Näyttelyyn voivat osallistua Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois‐Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois‐Karjalan, Satakunnan ja Varsinais‐Suomen taidetoimikuntien alueilla vakituisesti työskentelevät tai opiskelevat henkilöt sekä muotoilualojen yrittäjät. Muotoilualoilla tarkoitetaan kaluste, tekstiili, vaatetus, keramiikka, lasi, koru sekä taideteollista että teollista muotoilua. Ilmoittautumislomakkeet ja tiedotteet verkossa www.taidepohjanmaa.fi/ajankohtaista.

Näyttelyyn haetaan nyt tekijöitä ja töitä 9.10.2009 saakka. Näyttelyyn voi tarjota maksimissaan kolme työtä tai teossarjan. Näyttelyyn osallistuvan työn tulee olla vuosilta 2008 ‐ 2009. Työt jurytetään kahdessa osassa. Esijurytys kuvien perusteella lokakuussa 2009 sekä varsinainen jurytys tammikuussa 2010 valmiiden töiden saavuttua näyttelytilaan.

Näyttelyaineiston juryttää taiteilijaprofessori, teollinen muotoilija Hannu Kähönen, muotoilija Päivi Rintaniemi, professori Martti Laaksonen ja tekstiilitaiteilija Susanna Beloff.

Lisätietoja: Pohjanmaan taidetoimikunta, läänintaiteilija Jaana Jeminen puhelin (040) 5440 599, sähköposti jaana.jeminen@minedu.fi.