CARE Tampere -residenssiseminaari 28.11.

Lauantaina 28.10.2009 järjestetyn CARE Tampere -seminaarin aiheena oli Pirkanmaan alueella tapahtuva kuvataiteen kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta ja sen tulevaisuus. Maksuttomaan seminaariin toivotettiin tervetulleiksi taiteilijat, kulttuurialan toimijat ja virkamiehet sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Lauantaina 28.10.2009 järjestetyn CARE Tampere -seminaarin aiheena oli Pirkanmaan alueella tapahtuva kuvataiteen kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta ja sen tulevaisuus. Maksuttomaan seminaariin toivotettiin tervetulleiksi taiteilijat, kulttuurialan toimijat ja virkamiehet sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Pirkanmaan kuvataiteen residenssihanke CARE

Kuvataiteen residenssihanke CAREn (Contemporary Artists’ Residency and Exchange Program) tavoite on kehittää Pirkanmaan alueen kuvataiteen kansainvälisyyttä sekä alueelle suuntautuvaa taiteilijavieras- ja residenssitoimintaa. Verkostomuotoisessa yhteistyöhankkeessa ovat mukana Kulttuurikeskus Arteles, Oriveden opisto, Pispalan Nykytaiteen keskus, Rajataide ry, Taide-Nuuttila, Tampereen Taiteilijaseura ry, T.E.H.D.A.S. ry ja Voipaalan taidekeskus. Lisäksi yhteistyössä on mukana Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut ja käynnistysvaiheessa Pirkanmaan taidetoimikunta.  

Tavoitteet

CARE-verkoston päätavoitteina on edistää alueen kuvataiteen kansainvälistymistä sekä vilkastuttaa ja tehdä näkyvämmäksi Pirkanmaalle suuntautuvaa kansainvälistä taiteilijavieras- ja residenssitoimintaa. Verkoston alkuvaiheen keskeisenä päämääränä on edesauttaa organisaatioiden yhteistyötä ja resurssien jakamista kansainvälisen toiminnan edistämiseksi. Yhteistyön tarkoitus on hyvien resurssien ja laajan näkyvyyden mahdollistaminen projekteille.

CARE tukee jäsenorganisaatioiden olemassa olevaa residenssitoimintaa tarjoamalla kansainvälisille vieraille laajan kontaktipinnan alueen kuvataidekenttään. Verkosto järjestää CARE on Tour –kierroksia, joille alueella työskenteleviä residenssitaiteilijoita kutsutaan mukaan tutustumaan paikallisiin kuvataiteen toimijoihin. CAREn tavoitteena on myös tukea niitä jäsentahoja, jotka suunnittelevat omia residenssihankkeitaan ja aikaisempaa laajempaa kansainvälistä toimintaa.

Kuvataidetta edistävien organisaatioiden kenttä Tampereella ja sitä ympäröivällä Pirkanmaalla on poikkeuksellisen monipuolinen. Tätä monipuolisuutta CARE pyrkii dynaamisena ja uudistavana verkostona sekä hyödyntämään että palvelemaan.

Toiminta

CARE-yhteistyö sai alkunsa marraskuussa 2009 Tampereen Vanhalla kirjastotalolla järjestetyllä CARE - seminaarilla. Seminaarissa pohdittiin alueen residenssitoiminnan tulevaisuutta ja sen kehittämistä sekä visioitiin CAREn tulevaa toimintaa.  Heinäkuussa 2010 yhdysvaltalainen performanssitaiteilija, kuraattori ja taiteenkerääjä Steve Vanoni vieraili Tampereella residenssissä kuukauden ajan. Vanoni työskenteli pirkanmaalaisten kuvataiteilijoiden kanssa työpajassa Hirvitalolla. Elokuussa 2010 verkosto järjesti bussikierroksen CARE on Tour, jonka aikana tutustuttiin jäsenorganisaatioiden toimintaan. Kierrokselle osallistui CARE-tahojen edustajien lisäksi vieraita Etelä-Karjalan taiteilijaseurasta sekä Pirkanmaalla työskenteleviä ulkomaisia residenssitaiteilijoita.

18.6.2011 järjestetiin CARE on Tour 2 Pirkanmaalla. Kierrokselle osallistui Pirkanmaan kuvataideorganisaaatioiden edustajia, kuvataiteilijoita ja kymmenen alueella vierailevaa kansainvälistä taiteilijaa USA:sta, Ranskasta, Italiasta, Alankomaista ja Unkarista. Kierros kulki Tampereelta TR1 -näyttelytilasta Akaan Näkymä -näyttelyn avajaisiin ja Valkeakoskelle Voipaalan taidekeskukseen. Pysähdyspaikoissa ja bussimatkoilla kuultiin taiteilijoiden ja toimijoiden esittelyjä ja puheenvuoroja. 

CARE -hanketta hallinnoi Taidesuunnistus ry, ja hankkeesta on syksyn aikana saatavilla lisätietoa yhdistyksen sivuilta www.taidesuunnistus.net

Lisätietoa: CARE pj Krister Gråhn 0407649847 krister(at)kristergrahn.com