Pirkanmaan taidetoimikunta myönsi taidepalkinnon Debra Gomez-Tapiolle

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt musiikkipedagogi ja kuoronjohtaja Debra Gomez-Tapiolle Vuoden taidepalkinnon hänen viime vuosien työstään ja saavutuksistaan säveltaiteen ja erityisesti kuorotoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi maakunnassa.

Pirkanmaan taidetoimikunta jakoi 20.11. tilaisuudessa Vuoden taidepalkinnnon, yhden kulttuurityön kunniamaininnan sekä kaksi kulttuuritekopalkintoa

Palkitsemisperustelut kokonaisuudessaan:

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt  musiikkipedagogi ja kuoronjohtaja Debra Gomez-Tapiolle Vuoden Taidepalkinnon hänen viime vuosien työstään ja saavutuksistaan säveltaiteen ja erityisesti kuorotoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi maakunnassa.

Gomez-Tapion vahva tyylitietoisuus vokaalimusiikin alueella on näkynyt niin vanhassa musiikissa kuin uudenaikaisessakin ilmaisussa ja hän on osoittanut taitavuutensa toimia tuloksekkaasti näiden kahden hyvinkin erilaisen maailman välillä.

Debra Gomez-Tapion ammatillinen osaaminen ja yhteistyökyky ovat näkyvästi nostaneet pirkanmaalaisen kuorolaulun tasoa ja hänen asiantuntemuksensa on ollut konkreettisesti kuultavissa sekä harrastaja- että ammattilaisryhmien tuloksissa. Hän onkin saanut harrastajalaulajat koulutuksessaan ja ohjauksessaan suorastaan ylittämään itsensä viime aikoina otetuissa  poikkeuksellisen vaativissa musiikillisissa haasteissa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuoden taidepalkinto sisältää kunniakirjan ja 2 500 euron palkintosumman.

Tietoa palkitusta: Debra Gomez-Tapio on newyorkilaissyntyinen, Suomessa vuodesta 1992 vakituisesti asunut muusikko. Musiikin perusopinnot, Master of Fine Arts – tutkinnon hän on suorittanut Sarah Lawrence Collegessa, New Yorkissa, ja opiskellut sitten Fullbright-stipendiaattina vanhan musiikin mekassa Schola Cantorum Basiliensissa Sveitsissä opettajinaan mm. René Jakobs ja Rosmarie Hofmann.

Gomez-Tapiolla on jo kolmenkymmenen vuoden kokemus kuorojen johtajana ja kuorolaulajana Yhdysvalloissa, Keski-Euroopassa ja Suomessa.

Debra Gomez-Tapion erityisalaa ovat keskiajan ja renessanssin musiikki, instrumentteina harput ja laulu sekä kuoronjohto ja musiikkipedagogiikka. Keski-Euroopan vuosinaan hän esiintyi ja levytti useitten keskieurooppalaisten vanhan musiikin yhtyeitten kanssa (Ricercare, Ferrara Ensemble, Sequentia ym.).

Nykyisin hän asuu Lempäälässä, opettaa Tampereen yliopistossa ja konservatoriossa, sekä pitää mestarikursseja ja johtaa kuoroja.

Hän on tehnyt Suomessa vanhan musiikin produktioita johtamansa Fioretto Ensemblen kanssa sekä mm. Radion Kamarikuoron ja Kauniaisten Madrigaalikuoron kanssa. Tammikuussa 2005 hän aloitti tamperelaisen Händel-kuoron vuorottelevana johtajana ja siirtyi vuoden 2007 alusta kuoron taiteelliseksi johtajaksi. Tässä ominaisuudessa hän oli keskeisessä tehtävässä Pyhäinpäivänä 31.10.2009 Tampereen Tuomiokirkossa toteutetun Heikki Sarmannon säveltämän Talvisota-teoksen kantaesityksen tilaamisessa ja valmistelussa ja erityisesti sen taiteellisessa toteutuksessa.

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt  Kulttuurityön kunniamaininnan Sastamalan seurakunnalle ja sen edeltäjälle, jotka ovat tehneet merkittävät ja kauaskantoiset Pyhän Olavin kirkon jälleenrakennustyötä ja erityisesti sen sisätilojen maalaustöiden tilaamista koskevat päätökset ja vieneet ne myös toteutukseen tämän vuoden  aikana.

Jälleenrakennustyötä ja kirkon paanukaton uusimista koskeva tunnustus menee luonnollisesti myös uutteralle talkooväelle, mutta taidetoimikunta haluaa kunniamaininnallaan korostaa sitä seurakunnan avarakatseisuutta ja poikkeuksellista  rohkeutta, jonka perusteella taiteilijoille Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen annettiin mahdollisuus toteuttaa omista taiteellisista lähtökohdistaan Pyhän Olavin kirkon varsin laajat sisäosien maalaustyöt. Sen seurauksena pirkanmaalaisessa kirkossa on nyt nähtävissä hyvin laajaa kansainvälistäkin kiinnostusta herättävä 101 työn kokonaisuus, joka esittelee tämän vuosituhannen suomalaista kirkkotaidetta.

Pirkanmaan taidetoimikunnan mielestä Pyhän Olavin kirkon sisätilojen onnistunut  maalausprojekti osoittaa konkreettisesti, että hengellistä työtä tekevien näkemyksellisten toimijoiden yhteistyö ammattitaiteilijoiden kanssa ei ole vain satoja vuosia vanhaa historiaa, vaan se voi osoittautua hyvin hedelmälliseksi myös tänään.

Sastamalan kirkoissa on myös monipuolisesti säveltaiteen hyväksi tapahtuvaa toimintaa ja Pirkanmaan taidetoimikunta toivookin Sastamalan  seurakunnan toiminnasta vastaavien taidemyönteisen esimerkin laajenevan myös muualle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulttuurityön kunniamaininta sisältää kunniakirjan sekä taidetoimikunnan huomiointitarkoituksiin Tavastia Koulutuskeskuksen Nuutajärven lasikoululta tilaaman lasimaljan. Maljat tulevat olemaan  kaikki uniikkikappaleita ja nyt luovutettava näistä järjestyksessä ensimmäinen on Marjut Nummisen toteuttama.

Kunniamaininnan ottivat vastaan Sastamalan kirkkoherra Ari Paavilainen, Rovasti Timo Kökkö, Tyrvään Pyhän Olavin kirkon luonnostyöryhmän jäsen sekä Tyrvään eläkkeellä oleva kirkkoherra ja kolmantena kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Järvinen, joka on toiminut myös luonnostyöryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoa hankkeesta: http://www.sastamalanseurakunta.fi/pyhaolavi/index.shtml

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt  Kultturitekopalkinnon Pispalan Kulttuuriyhdistys ry:n Pispalan nykytaiteen keskukselle siitä monipuolisesta, jopa laaja-alaisuudessaan hengästyttävästä, taiteiden rajoja ylittävästä ja elävään kulttuuritoimintaan aktivoivasta työstä, mihin keskuksessa, tuttavallisemmin Hirvitalossa jo muutamassa vuodessa on ylletty.

Nykytaiteen keskus on lyhyessä ajassa rakentanut puitteet tarjota monipuolisia ja virikkeellisiä galleria-,  toiminta- ja oleskelutiloja ja synnyttää käytännössä kaikkien taiteenalojen tekijöille ja tekijäryhmille keinoja ja syitä toteuttaa itseään. Samalla on syntynyt mahdollisuus osallistua koko osallistujajoukon yhdessä muovaamaan yhteisötaideteoksen syntymiseen.

Pispalan nykytaiteen keskus muodostaa poikkeuksellisen onnistuneen ja nuorekkaan mallin vapaaehtoistyön mahdollisuuksista kulttuurin ja taiteen alueella. Sen toiminnallisiin periaatteisiin sisältyvät maksuttomuus sekä tekijöille että yleisölle ja sen ympärille on myös syntynyt esimerkillinen  monikulttuurinen ja monikansallinen verkosto eri taiteenalojen toimijoista. Tästä on seurannut, että keskus toimiikin osaltaan tärkeänä yhteyskanavana ulkomaisille taiteilijoille.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kulttuuritekopalkinto sisältää kunniakirjan ja 1 500 euron palkintosumman.
Palkinnon ottivat vastaan Pispalan Kulttuuriyhdistys ry:n puheenjohtaja Minta Metteri ja hirvitaloaktiivi Teemu Takatalo.

Lisätietoa: http://www.hirvikatu10.net/wordpress.1/

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt Kulttuuritekopalkinnon Ramppi-teatterille sen nykymuotoisena jo lähes 15 vuoden ajan Kangasalla ylläpitämästä johdonmukaisesta ja omaleimaisesta kesäteatteritoiminnasta, jossa ovat esimerkillisesti korostuneet paikalliseen kulttuurihistoriaan perustuva oma vahva näytelmätekstituotanto, kaudesta toiseen jatkunut korkeatasoinen esitystoiminta sekä taitava verkostoituminen, markkinointi ja yleisötyö. Tämä kaikki on näkynyt myös teatteriesitysten korkeassa käyttöasteessa.
 
Ramppi-teatterille on ollut lisäksi tunnusomaista harrastajien kokoaminen laajalta alueelta ja teatterin ammattilaisten käyttö sekä näyttelijäkoulutuksessa että esitysten toteutuksessa. Teatteritoiminnan tulevaisuuskin Kangasalla on turvattu, sillä kuluvana vuonna Ramppi on käynnistänyt myös erillisen lapsiteatteriryhmän toiminnan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kulttuuritekopalkinto sisältää kunniakirjan ja 1 500 euron palkintosumman.
Palkinnon ottivat vastaan Aulis Aarnio, Rampin näytelmien käsikirjoittaja ja teatterin sielu,  Inga Sulin, teatterin näyttelijöiden koulutusvastaava sekä Erkki Frick, teatterin puheenjohtaja.

Lisätietoa: http://www.ramppiteatteri.net/