Valtion taidetoimikunnat ja taiteen keskustoimikunta 2010-2012

Valtioneuvosto on nimittänyt jäsenet valtion eri taiteenalojen taidetoimikuntiin sekä taiteen keskustoimikuntaan toimikaudelle 2010-2012. Opetusministeriön tiedote asiasta löytyy täältä.

Valtioneuvosto on nimittänyt jäsenet valtion eri taiteenalojen taidetoimikuntiin sekä taiteen keskustoimikuntaan toimikaudelle 2010-2012. Opetusministeriön tiedote asiasta löytyy täältä.