Videotaidetta hoitolaitoksiin -pilottihanke alkanut Pirkanmaalla

L i i k KUVAT on Kaupin sairaalassa Tampereella ja Jyllin kodeissa Ikaalisissa toteutettava pilottihanke, jonka tarkoituksena on tutkia video-, media- ja elokuvataiteen keinoin toteutettujen teosten esitysmahdollisuuksia hoitolaitoksissa. Nämä taiteenalat eivät yleensä ole mukana hoitolaitoksiin suuntautuneissa taideprojekteissa johtuen niiden laitesidonnaisuudesta. Liikkuvan kuvan esitystekniikka on kuitenkin viime vuosina monipuolistunut ja kehittynyt entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Samalla sen käyttömahdollisuudet uusissa toimintaympäristöissä ovat parantuneet.

L i i k KUVAT on  Kaupin sairaalassa Tampereella ja Jyllin kodeissa Ikaalisissa toteutettava pilottihanke, jonka tarkoituksena on tutkia video-, media- ja elokuvataiteen keinoin toteutettujen teosten esitysmahdollisuuksia hoitolaitoksissa. Nämä taiteenalat eivät yleensä ole mukana hoitolaitoksiin suuntautuneissa taideprojekteissa johtuen niiden laitesidonnaisuudesta. Liikkuvan kuvan esitystekniikka on kuitenkin  viime vuosina monipuolistunut ja kehittynyt entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan.  Samalla sen käyttömahdollisuudet uusissa toimintaympäristöissä ovat parantuneet.

Teknisen kehityksen ansiosta liikkuva  kuva eri muodoissaan  on valtaamassa yhä enemmän alaa ihmisten arjessa. Se tarjoaa mahdollisuuksia  tuottaa uudenlaisia elämyksiä myös niille ihmiselle, joiden elämä on erilaisten fyysisten tai henkisten  rajoitteiden kahlitsemaa. LiikKUVAT –projekti haluaa tuoda sisällöllisiä ja esitysteknisiä vaihtoehtoja televisiolle, joka hoitolaitoksissa on yleensä on ainoa liikkuvan kuvan esitysmuoto. Käytännön kokeiluin ja esimerkein pyritään osoittamaan, että videotaiteella voi  hoitolaitoksissa olla elämää rikastuttava ja ehkä myös hoitava vaikutus. Samalla halutaan myös tutkia mahdollisuuksia laajentaa video/elokuvataiteen esitysfoorumeita museoiden, gallerioiden ja festivaalien ulkopuolelle ja mahdollisesti sitä kautta luoda uusia työmahdollisuuksia alan tekijöille.

LiikKUVAT –projektin ensimmäinen vaihe toteutetaan syyskauden 2010 aikana yhteistyöprojektina, jossa tuottajana on  Tampereen nykytaiteen museo ja kumppaneina  Pirkanmaan taidetoimikunta, Tampereen kaupungin Kulttuurikaari -hanke, Tampereen kaupungin laitoshoito sekä Jyllin hoitokoti Ikaalisissa. Videoteoksia koekäyttöön lainaa suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-Arkki. Teknistä apua ovat antaneet myös Ville Heinonen Alasin-Media Oy ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos.

Lisätietoja:

Sirpa Joenniemi, kuvataideintendentti,  050-5549492
Risto-Pekka Blom, taiteilija,  045-6526970
Henrietta Lehtonen, taiteilija, 040-8658329
Tuija Halttunen, läänintaiteilija, 0400-389 883, Mikko Kallio, läänintaiteilija, 040-4197407
Kirsti Taskinen, vastaava osastonhoitaja, Kaupin sairaala,  040 800 4571