Kulttuurin hyvinvointipalveluselvitys käynnistynyt

Pirkanmaalla selvitetään kulttuurin hyvinvointipalveluita

Pirkanmaan taidetoimikunta toteuttaa yhteistyössä Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa selvityksen kulttuurin hyvinvointipalveluista Pirkanmaalla. Neljän kuukauden mittaisessa projektissa kartoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä tapahtuvaa hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää kulttuuri- ja taidetoimintaa. Selvityksen tavoitteena on saada tietoa maakunnan kulttuuri- ja taidesisältöisten hyvinvointipalveluiden tilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, koota yhteistyöverkostoa ja kehittää poikkihallinnollista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kulttuuripalveluiden välillä Pirkanmaan alueella. Tarkoituksena on myös vähitellen löytää lisämahdollisuuksia maakunnan taiteilijakunnan työllistymiselle terveys- ja sosiaalisektorilla.

Pirkanmaalla toteutettava selvitys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alulle panemaa valtakunnallista selvitystyötä, mikä toteutetaan jokaisen kolmentoista alueellisen taidetoimikunnan kautta myönnetyllä määrärahalla. Kulttuurin hyvinvointipalveluiden selvitystyö on yksi vaihe ministeriön vuosille 2010-2014 julkaiseman Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman toteutusta, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin. Alueellisille taidetoimikunnille on vastuutettu selvitystyön teettämisen lisäksi myös viranomais- ja muiden aluetoimijoiden yhteistyön käynnistäminen asiassa.

Pirkanmaalla selvityksen tekee yht.maist. Nadja Laine ja selvityksen ensimmäisessä vaiheessa tammikuussa 2011 lähetetään sähköinen kysely Pirkanmaan alueella toimiviin kunnallisiin ja yksityisiin hoitolaitoksiin sekä maakunnan kuntien kulttuuripalveluihin ja sosiaali-ja terveyspalveluihin. Selvityksen tulokset julkaistaan huhtikuussa.

Lisätietoa:
Nadja Laine
Projektisuunnittelija
Tampereen kaupunki
Kulttuuripalvelut
puh. 046 550 5128
nadja.laine@tampere.fi