KUOLEMATON POHJANMAA - Pohjalaisen taiteen ja kulttuurin dokumentointihanke

Kuolematon Pohjanmaa on Vaasan maakunta-arkiston ja Pohjanmaan taidetoimikunnan yhteishanke, jolla edistetään taiteellisesta toiminnasta syntyneen aineiston säilymistä ja käytettävyyttä. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa pohjalaisia taiteilijoita ja taidejärjestöjä tallentamaan toiminnastaan syntynyttä asiakirja-aineistoa Vaasan maakunta-arkistoon, jotta aineisto toimisi tutkimuksen materiaalina ja säilyisi pohjalaisen taiteen ja kulttuurin muistina. Hankkeen toiminta-ajatus kiteytyy sanoihin: "Annetaan pohjalaisen taiteen ja kulttuurin elää arkistoissa!"

Pysyväisluontoinen hanke toteutetaan Vaasan maakunta-arkiston ja Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella eli Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Hankkeen toiminnasta kertova esite ilmestyi 30.9.2009. Esitettä on saatavissa Pohjanmaan taidetoimikunnan toimistosta (Rantalinna, Rantakatu 65100 Vaasa) ja Vaasan maakunta-arkistosta (Sepänkyläntie 2, 65100 Vaasa).

Lisätietoja:
maakunta-arkiston johtaja Arja Rantanen, puh. 040 8227724