Österbottens kostkommissions konstnärsstipendier och projektstipendier för barnkultur för år 2012 kan sökas

Österbottens kostkommissions konstnärsstipendier och projektstipendier för barnkultur för år 2012 kan sökas.

Konstkommissionen utdelar arbets- och projektstipendier för att främja konstnärligt arbete inom sitt område.

Ansökningsblanketter fås från konstkommissionens byrå, Rantalinna, Strandgatan, 65100 Vasa, tfn 040 7079 121 eller på  webbadressen www.taidepohjanmaa.fi.

Ansökningstiden går ut 31.10.2011 (poststämpel senast den 31.10.2011).

Mer information:
Avdelningssekreterare
Raija Backman
040-7079 121
raija.backman@minedu.fi