Kulttuurista hyvinvointia -seminaaripäivä 7.4.2011

Pirkanmaan taidetoimikunnan yhteistyössä Tampereen kaupungin sekä Voimaa taiteesta - ja Sosiaalinen sirkus -hankkeiden kanssa järjestämä Pirkanmaan kulttuurin hyvinvointipäivä keräsi 7.4. kahteen osioonsa yhteensä yli 70 osallistujaa. Seminaarin ohjelma löytyy vielä täältä.

Pirkanmaan taidetoimikunnan yhteistyössä Tampereen kaupungin sekä Voimaa taiteesta - ja Sosiaalinen sirkus -hankkeiden kanssa järjestämä Pirkanmaan kulttuurin hyvinvointipäivä keräsi 7.4.  kahteen osioonsa yhteensä yli 70 osallistujaa. Seminaarin ohjelma löytyy vielä täältä.

Alueellisten organisaatioiden pyydetyt puheenvuorot aamupäivän aikana käyttivät edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta, ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, aluejohtaja Rauno Hanhela Työterveyslaitokselta, kehittämispäällikkö Timo Ståhl THL:n Tampereen aluetoimipaikasta, koulutusjohtaja Ari Koivumäki ja koulutuspäällikkö Juha Suonpää Tampereen ammattikorkeakoulusta sekä toiminnajohtaja Jukka-Pekka Laakso ja maakuntakoordinaattori Anu Mylläri taiteen aluekeskusten Kultaus-hankkeesta. Muutamilla organisaatioilla oli este.

Kaikki puheenvuoronkäyttäjät ilmaisivat kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyden olevan tärkeä ja halusivat osaltaan ja omien painotustensa ja ohjelmiensa avulla olla yhteistyössä asian edistämisessä. Puheenvuoroissa korostui myös se, että toimenpiteet edellyttävät tutkimustyötä, tavoitteisiin sitoutumista ja sen näkymistä myös strategiatyössä, mutta myös taloudellisia ja muita resursseja. Esimerkkejä hyvistä hankkeista ja käytännöistä on jo olemassa ja niitä nähtiin ja niistä kuultiin myös seminaarin yhteydessä.

"Kotipesä" kulttuurin hyvinvointityölle löytyy THL:n sisältä, jossa on avattu myös tietoa kokoava Internetsivu www.taiku.fi

Kuntaliiton erityisasiantuntija Ditte Winqvistin alustus kulttuurin ja hyvinvoinnin toimenpideohjelmasta ja sen saattamisesta käytäntöön herätti aktiivista mielenkiintoa ja YTT Nadja Laineen tuore Pirkanmaan kokemuksia ja toiveita asiassa esitellyt raportti koettiin hyväksi työkaluksi tulevaa yhteistyötä varten. 

Aamupäivän puheenjohtajana toimi Tampereen apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja hän esitteli myös iltapäivän osallistujille aamupäivällä käydyn keskustelun yhteenvedon.