Pirkanmaan kulttuurin saavutettavuutta kehitetään

Pirkanmaalla toimivat tanssin, elokuvan, lastenkulttuurin ja valokuvan aluekeskukset sekä aluetaidemuseo ovat yhdistäneet voimansa ja lähteneet tutkimaan mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön Pirkanmaan kuntien kanssa. Alueelliset kulttuuritoimijat haluavat löytää uusia tapoja tuoda ja luoda taidetta maakunnassa.

Kyse on vuoden 2011 kestävästä Kultaus-hankkeesta, jota rahoittaa Pirkanmaan taidetoimikunta. Hankkeen koordinaattorina toimii Anu Mylläri ja päävastuullisena vetäjänä Pirkanmaan elokuvakeskus.

Ensisijaista ei ole se, minkälaisesta taiteesta tai kulttuurista elämys saadaan, vaan miten ja missä. Tavoitteena on miettiä yhteistyön mahdollisuuksia kuntarajat, taiteenalat tai perinteisen kulttuurin esittämisfoorumit ylittäen. Hankkeen tavoitteena on myös löytää uusia keinoja ja resursseja työllistää alueen taiteilijoita.

Käytännössä tämä tarkoittaa avointa mieltä uusille tavoille tehdä asioita, yhdessä tekemistä ja uskaltamista mennä sellaisillekin alueille, joissa ajatus kulttuurista ja taiteesta sovelletussa muodossa on uusi. Alueelliset kulttuuritoimijat haluavat haastaa itsensä ja Pirkanmaan pienimmätkin toimijat löytämään uudenlaista taiteentekemisen tapaa.

http://www.kultaushanke.fi/index.htm

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Maakuntakoordinaattori Anu Rohima Mylläri

anu.myllari(at)elokuvakeskus.fi
041-707 9939