Erikielisten kirjailijoiden tilanteesta Suomessa keskusteltiin kirjailijaliittojen ja säätiöiden kesken

Lukukeskus, Kulttuuria kaikille – palvelu ja Sivuvalo-projekti järjestivät yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Villa Kiven kanssa kaksi keskustelua vähemmistökielillä kirjoittavien kirjailijoiden tilanteesta Suomessa.

Keskusteluissa käsiteltiin mm. seuraavia kysymyksiä: Onko siirtolaisten Suomessa kirjoittama kirjallisuus suomalaista kirjallisuutta?  Kuinka muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittavat kirjailijat voisivat paremmin osallistua Suomen kirjalliseen kenttään ja suomalaiseen yhteiskuntaan? Miten kirjallisuutta, jota kirjoitetaan eri kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi voidaan ymmärtää ja arvioida suomalaisissa taidetta tukemisen järjestelmissä? Millaisia haasteita siirtolaiskirjailijat Suomessa kohtaavat?

Ensimmäinen keskustelu käytiin Villa Kivessä tiistaina 5.11. Se keskittyi erikielisten kirjailijoiden haasteisiin kirjalliseen kenttään osallistumisessa. Osallistujat edustivat Suomen kirjailijaliittoja sekä suomen- että ruotsinkieliseltä puolelta ja muita kirjallisuuskentän tärkeimpiä järjestöjä.

Toinen keskustelu käytiin Taikessa keskiviikkona 6.11. ja se keskittyi erikielisen kirjallisuuden rahoittamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Osallistujat edustivat tärkeimpiä taidetta rahoittavia tahoja, mm. Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Svenska Kulturfondet ja Koneen säätiö.

Erityissuunnittelija Paula Karhunen kertoi Taiteilijatuki ja maahanmuuttajat -tutkimuksensa tuloksista erityisesti maahanmuuttajakirjailijoihin keskittyen ja esitteli tilastoja erikielisten apurahanhakijoiden ja – saajien osuuksista valtion taiteen tukijärjestelmässä. Paikalla olleiden säätiöiden edustajat kertoivat säätiöiden paljonkin toisistaan poikkeavista kannoista erikielisiin ja – taustaisiin hakijoihin.

Kulttuuria Kaikille – palvelu kokoaa myöhemmin kattavan koosteen keskusteluista.

Lisätietoja
Taike/Uusimaa: Outi Korhonen, outi.korhonen@minedu.fi
Kulttuuria kaikille: Rita Paqvalen, rita.paqvalen@cultureforall.fi
Lukukeskus: Tomi Purovaara, tomi.purovaara@lukukeskus.fi
Sivuvalo: Roxana Crisólogo, roxanacrisologo@gmail.com