István Záborsky ja Kari Kola saivat Pohjois-Karjalan taidepalkinnot

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta palkitsi Záborskyn pitkästä ja monipuolisesta työstä Pohjois-Karjalan musiikkielämän hyväksi ja Kolan ennakkoluulottomasta valotaiteesta. Palkinnot ovat 4 000 euroa ja ne maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoja seuraavasti:

Kapellimestari, director musices István Záborsky on vaikuttanut vahvasti Pohjois-Karjalan musiikkielämässä 1970-luvulta lähtien. Varsinaisen elämäntyönsä hän on tehnyt Joensuun konservatoriossa sellonsoitonlehtorina, kuoronjohtajana ja eri orkesterien kapellimestarina. Myös siteet kotimaahan Unkariin ovat säilyneet säännöllisten kapellimestarivierailujen myötä.

Yksi Záborskyn työn näkyvimpiä tuloksia on ollut Joensuun ortodoksisen mieskuoron kehittyminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti konsertoivaksi kuoroksi. Kuoro on Záborskyn kaudella tehnyt myös kolme levyä. Záborsky on vieraillut lisäksi Joensuun kaupunginorkesterin kapellimestarina

Alueen musiikkitarjontaa hän on elävöittänyt järjestämällä lukemattoman määrän erilaisia konsertteja. Záborskyn toiminnassa on näkynyt vahva pyrkimys kehittää klassisen musiikin konserttitoimintaa vastaamaan ajan vaatimuksia niin ohjelmistojen kuin koko konserttitapahtumienkin suunnittelussa. Tästä esimerkkinä voi mainita juonelliset orkesterikonsertit, joissa näyttelijät on otettu konserttitapahtumaan mukaan elävöittämään kokonaisuutta. Záborsky on pitänyt yllä vuorovaikutusta suomalaiseen musiikkielämään kutsumalla tunnettuja esiintyjiä pääkaupunkiseudulta Joensuuhun konsertoimaan ja opettamaan. Záborskyn monipuolisesta muusikon kuvasta kertoo myös hänen aktiivinen toimintansa eri teosten sovittajana erilaisille kokoonpanoille.

Valotaiteilija Kari Kola tunnetaan suurista ulkotiloissa toteutetuista valoinstallaatioista. Usein näihin ennakkoluulottomiin ja idearikkaisiin teoksiin yhdistyy myös monikanavainen äänimaisema. Vuonna 2013 hän on toteuttanut isot teokset Portugalissa ja Jyväskylässä, Portugalissa teoksen näki 600 000 katsojaa ja Jyväskylän teos oli kilometrin mittainen. Tampereen Näsinneulan valaisu vuonna 2012 ja mittava valoteos Aurajoella Turun kulttuuripääkaupunkivuoden päättäjäisissä vuonna 2011 olivat myös Kolan käsialaa.

Kola on toiminut useiden taiteenlajien piirissä tehden valosuunnittelua niin oopperoihin, konsertteihin, tanssiteoksiin kuin ympäristö- ja maisemakohteisiin. Hän on ollut synnyttämässä useita taidemuotoja yhdistäviä isoja esityksiä ja tapahtumakokonaisuuksia. Hänellä on rohkeutta ja tahtotilaa tarttua isoihin uudenlaisiin hankkeisiin. Kola kertoo tavoitteekseen ihmisten silmien avaamisen näkemään kulttuurisesti ainutlaatuisia asioita.

Vuodesta 2005 Kola on toiminut yrittäjänä Valoparta Oy:ssä. Neljä henkilöä työllistävä yritys on tärkeä luovan alan toimija Pohjois-Karjalassa. Valoparta Oy:n yhteistyötahojen listalta löytyy kaupunkeja, yrityksiä, taidelaitoksia ja tunnettuja suomalaisia taiteilijoita. Yrityksen keskeisenä tavoitteena on kansainvälistyminen.

Kulttuuriteko-tunnustuspalkinnot neljälle

Toimikunta myönsi lisäksi neljä Kulttuuriteko-tunnustuspalkintoa. Sen saivat kuvataiteilija Päivi Saarelma, elokuvasihteeri Jarkko Kuittinen, Suomen taiteellinen metsäteatteri ja Joensuun Parafestyhdistys ry.

Kuvataiteilija Päivi Saarelma on antanut oman tinkimättömän, ennakkoluulottoman ja eri taiteen lajeja rikkovan taidekäsityksensä Joensuun taidemuseossa ja Taidekeskus Ahjossa järjestettävien lasten ja nuorten sekä aikuisten kuvataidetyöpajojen käyttöön. Saarelma on aloittanut myös nuorten työpajatoiminnan Joensuun kaupungin nuorisoasemalla yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa. Onnistuneesta työpajatoiminnasta on esimerkkinä Saarelman tänä vuonna Joensuun taidemuseossa organisoima työpaja Kui? IX tekstiilitaiteen triennaalin yhteyteen, johon näyttelyn aikana osallistui tuhansia ihmisiä. Lopputuloksena oli museon yhden näyttelyhuoneen vähitellen täyttänyt yhteisöllisesti syntynyt tilateos, joka antoi oman tasavertaisen lisänsä näyttelylle.

Elokuvasihteeri Jarkko Kuittinen on lähes kymmenen vuoden ajan toiminut aktiivisena ja asialleen omistautuneena elokuvakulttuurin puolestapuhujana ja toimijana Joensuussa. Hän on erityisesti edistänyt populaarikulttuurin ja vaihtoehtoisen elokuvan esilläoloa, josta esimerkkinä suosittu Cinemare – kauhuelokuvien festivaaliyö. Kuittinen on toiminut pitkään Pohjois-Karjalan alueellisessa elokuvayhdistyksessä, usein vapaaehtoistyönä ja kuluneen vuoden ajan myös yhdistyksen toiminnasta vastaavana elokuvasihteerinä. Kuittinen on rakentanut myös uraa elokuvantekijänä. Vuonna 2008 hän voitti "Joensuun monet kasvot" -lyhytelokuvakilpailun  ja uusimman lyhytelokuvan ensi-ilta oli juuri järjestetyssä Cinemare-tapahtumassa.

Enon Harpatissa esitettiin vuoden 2013 elokuussa tinkimättömällä taiteellisella intohimolla toteutettu tuore sovitus Anton Tsehovin klassikkonäytelmästä Vanja-eno. Suomen taiteellisen metsäteatterin esityksessä toteutui Esa-Matti Smolanderin ohjauksessa nuorten teatteriopiskelijoiden ja taiteilija Reima Hirvosen yhteistyönä rohkea, ajankohtainen ja voimakkaasti elämyksellinen taideteos. Vanja-enon miljöössä vuorottelivat korkean heinikon, vanhojen maatilarakennusten ja synkän metsikön luomat tunnelmat. Katsoja kulki myös erittäin vivahteikkaan polun, rajusta ja raisusta fyysisyydestä meditatiiviseen ja rituaaliseen puhdistumiseen. Reima Hirvosen rohkea oman näköisensä visuaalinen toteutus johdatti katsojan elämään näytelmän kohtaukset väkevästi ja mieleenpainuvasti.

Joensuun Parafest -tapahtumassa erityishuomio on kulttuurin saavutettavuudessa ja kulttuurisessa esteettömyydessä. Joensuun Parafestyhdistyksen järjestämän tapahtuman tunnuslauseena on Kulttuuri kuuluu kaikille! Tapahtuma tarjoaa avoimen estradin eri tavalla vammautuneille ja huomioi vammaisuuden myös kulttuurin kuluttajan näkökulmasta. Tapahtuman sisällöt tuovat esille näkökulmia vammaisten arjesta, taiteen kautta käsitellään mm. toiseutta, syrjintää ja syrjäytymistä, jotka ovat vammaisille globaalisti yhteisiä asioita. Parafestin tavoitteena on luoda aivan uusia rakenteita kulttuurin kentälle ja ehkäistä syrjäytymistä. Joensuussa kolme kertaa järjestetty Parafest-tapahtuma on erinomainen esimerkki kulttuurin kautta toteutettavasta yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää muun muassa alueensa taidepalkinnoista.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Hanna Susitaival, p. 0295 330 910, Taiteen edistämiskeskuksen Joensuun sivutoimipiste