Museer i Egentliga Finland

Till Åbo museicentral hör Åbo Slott ,Biologiska museet, Klosterbackens hantverkaremuseum, Apoteksmuseet Qwensel, Paattinens hembygdsmuseum, Kurala bybacke, Wäinö Aaltonens museum, Gamla Stortorget och Egentliga Finlands landskapsmuseum.

Till Åbo museicentral hör Åbo Slott ,Biologiska museet, Klosterbackens hantverkaremuseum, Apoteksmuseet Qwensel, Paattinens hembygdsmuseum, Kurala bybacke, Wäinö Aaltonens museum, Gamla Stortorget och Egentliga Finlands landskapsmuseum.

Wäinö Aaltonens museum (WAM) är Åbo stads konstmuseum. Museet är uppkallat efter åboskulptören Wäinö Aaltonen. Utställningarna i WAM präglas av ett brett konstbegrepp, med koncentration på både äldre och nutidskonst.

Åbo Konstmuseum är Egentliga Finlands regionkonstmuseum. Åbo konstmuseums centrala verksamhetsidé är att vara en sakkunnigorganisation som erbjuder kvalitativt högtstående service i Egentliga Finland. Museet bygger upp en konstsamling som är av betydelse på nationell och nordisk nivå och ger en representativ överblick speciellt över den finska bildkonstens utveckling.

Aboa Vetus & Ars Nova är ett stiftelsedrivet museum beläget ovanpå ett unikt medeltida ruinkvarter. Museets kombinerar en interaktiv historisk inblick i staden Åbos historia med varierande nutidskonst och andra kulturevenemang.

I Egentliga Finland finns också Salos konstmuseum Veturihalli och Reso konstmuseum Harikko .