Taiteen edistämiskeskuksen/Uudenmaan UUTTA! -taiteilijaprojektiin haku vuodelle 2014

Kenelle
Uudellamaalla asuville kuva- ja valokuvataiteilijoille sekä muotoilijoille, jotka ovat olleet työttöminä vähintään vuoden. 
 
Projektin tavoite ja toteutus
Taiteilija valmistaa taideteoksen tai -teokset julkiseen tilaan (esim. hoitolaitokset, koulut, päiväkodit, sairaalat) tai ympäristöön.
 
Työskentelyjakson pituus on 6 kuukautta. Projekti toteutetaan valtion työllistämisvaroin. Tästä syystä hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä selvittää työvoimatoimistostaan, onko hän oikeutettu valtion harkinnanvaraiseen työllistämistukeen. Julkiseen tilaan toteutettavan taideteoksen vastaanottajataholta on saatava kirjallinen suostumus hankkeelle ja sovittava, kuinka materiaalikustannukset katetaan. Taiteen edistämiskeskus/Uusimaa ei korvaa materiaaleja ym. kustannuksia. 
 
Hakemus ja pakolliset liitteet
- vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo 
- 5-10 kuvaa viimeaikaisista töistä 
- TE- toimiston yhteyshenkilön vahvistus hakijan oikeudesta harkinnanvaraiseen työllistämistukeen tai työttömyysjakson pituudesta
- työsuunnitelma julkiseen tilaan toteutettavasta teoksesta; sisältää kuvauksen teoksesta, luonnoksia ja tilasuunnitelman 
 
Hakuaika
2.12.2013–24.1.2014
Hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Taiteen edistämiskeskus/Uusimaa, Vuorikatu 24, 00100 Helsinki. Viimeisen hakupäivän postileima riittää. Kuoreen tulee merkitä ”UUTTA! -taiteilijaprojekti"
 
Päätökset
Projektiin valitaan enintään 5 taiteilijaa ja päätöksestä ilmoitetaan hakijoille kirjeitse. Päätöstä tehtäessä huomioidaan ne hakijat, jotka työllistyvät UUTTA! -taiteilijaprojektiin ensimmäistä kertaa.
 
Lisätietoja 
erityisasiantuntija Tiina Kuoppa tiina.kuoppa@minedu.fi p. 0295 330 801
suunnittelija Jenni Simonen jenni.simonen@minedu.fi, p. 0295 330 803