LiikKUVAT -hanke tuo paratiisimaisen videon Kaupin sairaalaan ja Koukkuniemen vanhainkotiin

LiikKUVAT – videotaidetta hoitolaitoksiin on Tampereella Kaupin sairaalassa ja Koukkuniemen vanhainkodissa toteutettava hanke, jonka tarkoituksena on tutkia video-, media- ja elokuvataiteen keinoin toteutettujen teosten esitysmahdollisuuksia hoitolaitoksissa. Se tarjoaa mahdollisuuksia tuottaa uudenlaisia elämyksiä myös niille ihmiselle, joiden elämä on erilaisten fyysisten tai henkisten rajoitteiden kahlitsemaa. LiikKUVAT -projekti haluaa tuoda sisällöllisiä ja esitysteknisiä vaihtoehtoja televisiolle, joka hoitolaitoksissa on yleensä ainoa liikkuvan kuvan esitysmuoto.

LiikKUVAT -projekti alkoi 2010 yhteistyöprojektina, jossa tuottajana on Tampereen Nykytaiteen museo ja kumppaneina Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan toimipiste, Tampereen kaupungin laitoshoito sekä Tampereen kaupungin museopalveluiden Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn Konkarit -ikäihmisten museopalveluja -toiminta. Videoteoksia koekäyttöön on lainannut suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki ja kuvataiteilijat.

Kaupin sairaalassa ja Koukkuniemen vanhainkodissa on LiikKUVAT -projektiin liittyen esillä kuvataiteilija Merja Heinon videoteos Oi ihana Etelä - Oh South so Wonderful  15.12.2013–15.3.2014.

Videoteos Oi ihana Etelä - Oh South so Wonderful  (2010) koostuu hitaasti liikkuvista kasviaiheisista kuvista, jotka esitetään suurikokoisena projektiona. Video koostuu 65 illusorisesta näkymästä, joista jokainen on rakennettu useasta, keskimäärin kymmenestä eri kuvasta. Kasveja Heino on kuvannut esimerkiksi kasvitieteellisissä puutarhoissa Suomessa ja ulkomailla, omalla kasvimaallaan Herttoniemen palstalla, orkideanäyttelyissä ja erilaisissa puutarhoissa. Video luo tilan paratiisimaisen tunnelman, johon ihminen voi ikään kuin astua sisään. Tunnelma on rauhoittava ja näkymät kauniita.

Vuonna 2012 Heinon käynnistämässä Keskelle kesää -projektissa video oli esillä Helsingin Kustaankartanon vanhainkodin muistisairaiden osastolla. Sofianlehdon kehitysvammaisten laitoksen eri osastoilla ja Myllypuron vanhustentalon Onnen oleminen -näyttelyssä. Vdeota on aikaisemmin käytetty muun muassa osana multisensorista Snoezelen-hoitoa, joka perustuu vaikeasti muistisairaiden tai kehitysvammaisten aktivoimiseen äänien, värien, makujen, hajujen tai hieronnan avulla. Eurooppalaisissa tutkimuksissa on pystytty Snoezelen-hoidon avulla merkittävästi vähentämään esimerkiksi muistisairauksiin käytettävien lääkkeiden määrää.

Merja Heino (s. 1959) on helsinkiläinen kuvataiteilija, toiminut ammatissa vuodesta 1995. Heinon pääala on maalaustaide. Heino opiskeli arkkitehtuuria Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä ennen siirtymistään kuvataiteen kentälle. Monissa Heinon maalauksissa näkyvätkin arkkitehtuurin historiaan – renessanssin ja barokin muotokieleen ja ornamentiikkaan – liittyvät teemat. Vuosikausia jatkunut puutarhaharrastus toi 2000-luvun jälkipuoliskolla erilaiset kasviaiheet sekä Heinon videoteoksiin että maalauksiin. Sittemmin sekä arkkitehtoniset että kasvimaailmaan liittyvät teemat ovat tasapainoisesti vuorotelleet Heinon työskentelyssä.

Lisätietoja:
Lila Heinola / kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, puh. 040 806 3079
Merja Heino
LiikKUVAT-hankkeen kotisivut
LiikKUVAT-hanke Taiken sivuilla
Teoksiin pääsee tutustumaan sopimuksen mukaan:
-Kaupin sairaala Parantolankatu 6,  Kirsti Taskinen puh. 040 800 4571
-Koukkuniemen vanhainkoti Rauhaniementie 19,  Sinikka Kaurahalme puh. 040 715 4065