Anna Jussilainen aloittaa taiteen kehitysyhteistyön läänintaiteilijana

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on valinnut filosofian maisteri, tanssija Anna Jussilaisen valtakunnalliseen taiteen kehitysyhteistyön läänintaiteilijan tehtävään. Hänen toimialueensa on koko Suomi ja toimipaikka Taiken Helsingin päätoimipiste. Jussilaisen kolmevuotinen toimikausi alkaa ensi vuoden alusta.

Jussilaisen tehtävänä on selvittää ja suunnitella taiteilijoiden ja taidetoimialojen edellytyksiä osallistua taiteen keinoin toteutettaviin kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hän tekee yhteistyötä yli ministeriö- ja sektorirajojen, vahvistaa olemassa olevien verkostoja ja luo uusia yhteyksiä.

Anna Jussilaisella on monipuolinen kokemus yhteisöllisistä hankkeista kehitysyhteistyössä. Hän on muun muassa toteuttanut kaksi ulkoministeriön taiteen kehitysyhteistyöprojektia Nicaraguassa vuosina 2011 ja 2012. Voimaa tanssista! -hankkeen kohderyhminä olivat paikalliset tanssitaiteilijat ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät kuten väkivaltaa kohdanneet naiset, HIV:n kanssa elävät ja slumminuoret.

”Taiteella ja taiteilijoilla voi olla suuri merkitys osana inhimillistä eheytymistä kriisitilanteissa ja kehittyvissä yhteiskunnissa. Halusimme Taikessa tehdä uuden avauksen ja käyttää läänintaiteilijaresurssiamme tähän tarkoitukseen. Nyt aloittava kehitysyhteistyön läänintaiteilija verkottaa kehitysyhteistyötoimijoita ja taiteilijoita tavalla, jossa korostuu taiteen tekijyys, taiteen prosessit sekä taiteen kokijuuden yleismaailmalliset ihmisoikeudet”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Vuonna 2014 Taiteen edistämiskeskuksella on 42 läänintaiteilijaa. Läänintaiteilijat työskentelevät taiteen edistämisen tehtävissä maan eri puolilla. Läänintaiteilijan työ rahoitetaan veikkausvoittovaroilla.

Lisätietoja:
Mikael Karikoski
erityisasiantuntija
p. 0295 330 880
mikael.karikoski@minedu.fi

Eva-Maria Hakola
kehittämispäällikkö
p. 0295 330 702
eva-maria.hakola@minedu.fi