Outi Turpeinen aloittaa muotoilun läänintaiteilijana Kaakkois-Suomessa

Taiteen edistämiskeskuksen uusi läänintaiteilija edistää taidetta osana rakennettua ympäristöä palvelumuotoilun keinoin Kaakkois-Suomessa. Turpeisen kolmivuotinen toimikausi alkaa vuoden 2014 alussa.

Outi Turpeinen valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta keramiikka- ja lasisuunnittelun osastolta 1998 ja taiteen tohtoriksi visuaalisen kulttuurin osastolta 2005. Turpeisella on kokemusta julkisista taideprojekteista muun muassa Arabianrannassa ja Tikkurilan keskustassa. Hän on Taiteilijat O:n hallituksen jäsen ja Etelä-Karjalan instituutin neuvottelukunnan jäsen. Hän on organisoinut julkaisuja, seminaareja, konferensseja ja näyttelyitä.

Turpeisen läänintaiteilijatyön painopiste on julkisen taiteen edistäminen muotoilun ja palvelumuotoilun keinoin Kaakkois-Suomessa. Julkisen taiteen avulla pyritään kehittämään myös tervehdyttävän ympäristön rakentumista ja suunnittelua. 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) valitsee läänintaiteilijan kolmen vuoden määräajaksi. Tehtävät voivat olla valtakunnallisia, alueiden yhteisiä tai alueellisia.

”Läänintaiteilijoiden työ on nyt organisoitu entistä kiinteämmäksi osaksi koko Suomen kattavaa taiteen edistämistehtävää Taikessa.  Prosenttiperiaatteen edistäminen on yksi keskuksen valtakunnallisista painopisteistä”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Vuonna 2014 keskuksella on 42 läänintaiteilijaa. Läänintaiteilijat työskentelevät taiteen edistämisen tehtävissä maan eri puolilla. Läänintaiteilijoiden työ rahoitetaan veikkausvoittovaroilla.

Lisätietoja:
Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija
Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipiste
p. 0295 330 870
johanna.vuolasto@minedu.fi

Eva-Maria Hakola, kehittämispäällikkö
p. 0295 330702
eva-maria.hakola@minedu.fi