Taike Pride – Yhdenvertaisuus taiteen kentällä HLBTIQ-näkökulmasta

Kuva: Solja Järvenpää.

Kulttuuri on ihmisoikeus, mutta kuinka hyvin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmia ja tarpeita huomioidaan taide- ja kulttuurikentällä? Kenelle ja kenen näkökulmasta tuotetaan ja rahoitetaan kulttuuria nykypäivän Suomessa?

Taike Pride -seminaarissa keskustellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta taide- ja kulttuurikentällä kokijoina ja tekijöinä.

Seminaari järjestetään perjantaina 27. kesäkuuta klo 13–16 Taiteen edistämiskeskuksessa, Vuorikatu 24, Helsinki.

Seminaari pohjautuu kahteen raporttiin ja selvitykseen: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -loppuraportti (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014:15) ja ”Hurjan paljon enemmän queer!” – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia liittyen taide- ja kulttuuritarjontaan (Kulttuuria kaikille -palvelu 2014).

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on tarkoitettu sekä taiteen kentällä toimiville että taiteen asioista päättäville.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Ohjelma

13.00 Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus: Avaussanat
13.15 Pauliina Feodoroff, Taideneuvoston jäsen, OKM:n Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmä: Reuna-alueilta näkyvän kulttuurin piiriin
13.35 Katriina Rosavaara, Seta ry: Kommenttipuheenvuoro
13.45 Rita Paqvalén, Kulttuuria kaikille -palvelu: Vessa on myös kulttuuripoliittinen kysymys!
14.05 Juha-Heikki Tihinen, Pro Artibus: Kommenttipuheenvuoro
14.15–14.30 Kahvi
14.30 Taiteilijoiden esittely. Taiteilijat varmistuvat myöhemmin.
15–16 Taiteen rahoittajien paneeli, osallistujat varmistuvat myöhemmin
Puheenjohtaja: Minna Sirnö

Järjestäjät: Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Seta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa