Taiteen edistämiskeskus aloittaa yt-neuvottelut

Neuvottelut alkavat 13. kesäkuuta ja ne on tarkoitus saada loppuun elokuun aikana. Neuvottelut käydään työnantajan edustajien ja henkilöstön edustajien välillä. Neuvottelut koskevat kaikkia virkamiehiä.

Tavoitteena on saada aikaan 420 000 euron vuosittaiset säästöt toimintamenoissa vuodesta 2015 alkaen. Säästöjä etsitään sekä toimipisteverkostoa että henkilöstön määrää tarkastelemalla. Henkilöstön vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään kahdeksan virkamiestä. Keskuksella on 51 vakituista virkamiestä.

Henkilöstölle järjestettiin ensimmäinen tiedotustilaisuus yt-neuvottelujen alkamisesta 9. kesäkuuta.

Neuvottelujen aloittamisen syynä on viraston toimintamenoihin kohdistunut leikkaus. Vuonna 2014 viraston toimintamenot ylittävät talousarvion määrärahan ja vuonna 2015 ylitystä ei voida enää rahoittaa siirtyvillä määrärahoilla.

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisut, joilla toimintamenot sopeutetaan viraston määrärahatasoon ja talous vakautetaan niin, että virasto kykenee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä tuloksellisesti myös tulevina vuosina.

- Valtiolliseen tai alueelliseen taidetoimikuntaverkostoon nyt käynnistyvillä neuvotteluilla ei ole vaikutusta, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö.

Mahdolliset toimenpiteet tullaan toteuttamaan neuvottelujen päättymisen jälkeen vuosina 2014–2015. Yksityiskohdat täsmentyvät neuvottelujen edetessä.

Valtiontalouden menoleikkaukset koettelevat

Taiken ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan toimintamenomääräraha on laskenut viidessä vuodessa yli 17 prosenttia.

– Valtiontalouden tilanteen vuoksi Taike valmistautuu myös mahdollisiin hallintomäärärahan lisäleikkauksiin, toteaa Sirnö.

Jatkossa säästöjä etsitään ensisijaisesti tilakustannuksista. Tällä hetkellä keskuksella on toimipisteitä 13 paikkakunnalla.

– Meidän on suunniteltava toimintamme ja organisaatiomme sellaisiksi, että saamme taloutemme sopeutettua meille osoitettuun toimintamäärärahaan. Ensisijaisesti haluamme turvata lakisääteisen tehtävämme valtionapuviranomaisena. Teemme kaikkemme, että pystymme palvelemaan taiteilija- ja yhteisöasiakkaitamme häiriöittä.

Taiteen edistämiskeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntijavirasto. Se jakaa apurahoja taiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille vuosittain reilut 30 miljoonaa euroa. Keskus käsittelee vuosittain 14 000 apuraha- ja avustushakemusta.  Taiken yhteydessä on taideneuvosto sekä apurahoista ja palkinnoista päättäviä asiantuntijaelimiä: kymmenen valtion taidetoimikuntaa (vuosina 2015-16 seitsemän), 13 alueellista taidetoimikuntaa ja kaksi lautakuntaa.

Taiteen edistämiskeskuksessa työskentelee 51 vakituista virkamiestä. Lisäksi keskuksella on 42 määräaikaista työsopimussuhteista läänintaiteilijaa, jotka rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Henkilöstöä on Helsingin päätoimipisteessä ja 12 alueellisessa toimipisteessä.

Lisätietoja: johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus, p. 0295 330 719, minna.sirno@minedu.fi