Tiedote apurahoista ja avustuksista

Lastenkulttuurihakemukset räjähtivät käsiin
 

Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan 31.10.2011 päättyneessä vuoden 2012 avustuksia koskeneessa haussa koettiin valtaisa lastenkulttuurin esiinmarssi. Määräaikaan mennessä saapui kaikkiaan 50 lastenkulttuurihakemusta, joista 20 kohdistui työskentely/kohdeapurahoihin ja 30 valtionavustuksiin. Aiempina vuosina lastenkulttuuriin kohdistuvia hakemuksia oli tullut kymmenisen kappaletta vuotta kohden. Lastenkulttuurihakemuksista työskentely/kohdeapurahoja haettiin selvästi eniten kirjallisuuden puolelta, jonka jälkeen seuraavana tuli säveltaide. Lastenkulttuurin valtionavustuksissa näyttämö-puhetaide, säveltaide, tapahtumat ja kohta "muut" nauttivat kaikki samantasoista hakukiinnostusta, eikä mikään taiteenala noussut erityisesti suosituimmaksi.

Näiden ensimmäisen kerran alueellisten taidetoimikuntien päätettäväksi osoitettujen lastenkulttuurin ns. erityisavustusten yhteenlaskettu loppusumma kipusi yli 189 000 euron (aiempina vuosina noin 25 000 euroa/v.). Tilanne on kieltämättä taidetoimikunnan kannalta kimurantti, koska OKM:n lastenkulttuurin erityisavustusten jyvityksessä Kaakkois-Suomi sai jaettavaksi vain 12 500 euroa. Taidetoimikunta onkin päättänyt osoittaa omista harkinnanvaraisista avustuksistaan lastenkulttuuriin lisämäärärahaa, jonka taso päätetään vuoden 2012 alkupuolella, kunhan saadaan tietää, kuinka paljon taidetoimikunta saa taiteenedistämisen määrärahoja käytettäväkseen.

Valtionavustusten hakumäärä romahti
 

Samalla hakukierroksella perinteisten yhdistysten, yhteisöjen ja työryhmien hakema valtionavustusmäärä romahti kuluvan vuoden 138 hakemuksesta 57 hakemukseen. Hakusumma tippui kuluvan vuoden yli 379 000 euron tasosta reiluun 200 000 euroon. Osa hakemuksista tosin siirtyi lastenkulttuuriin. Näin ollen jos hakemusmäärään lisätään lastenkulttuuripuolelle tulleet valtionavustusta vastaavat hakemukset, päädytään 87 hakemukseen, jossa siinäkin näkyy todella radikaali tiputus. Valtionavustushakemuksissa painopiste oli perinteisen kaavan mukaisesti säveltaiteessa, johon kohdistui yli neljäsosa hakemuksista.

Hakemuksista voi päätellä joitakin syitä hakumääräpudotukseen:

Monet perinteisesti valtionavustusta hakeneet tahot eivät tehneet nyt syksyllä avustushakemusta, mikä kertoo siitä, että siirtyminen avustusten hakuajoissa kahdesta alku- ja loppuvuonna toteutetusta hakuajasta kutakin päätettävää vuotta edeltävänä syksynä tapahtuvaan yhteen hakuaikaan ei ole tavoittanut kaikki tahoja, kuten toivottiin. Lisäksi syynä hakumäärien laskuun voi olla myös se, että valtionavustuksia hakevat tahot eivät välttämättä syksyllä tiedä, mitä seuraavana vuonna tulevat tekemään. Nämä ongelmat ovat olleet tiedossa, mutta toivon mukaan korjaantuvat ensi syksynä vuotta 2013 koskevissa hauissa. Valitettavasti tämä siirtyminen valtakunnallisesti yhtenäiseen hakuaikakäytäntöön näyttää vuoden 2012 osalta laskeneen valtionavustushakijoiden määriä todella paljon.   

Taiteenharjoittajat edelleen aktiivisia hakijoina


Taiteenharjoittajien apurahoja, jotka aiemminkin oli haettu 31.10. päättyvällä hakukierroksella, tuli toimikunnalle yhteensä 174 kappaletta, joiden yhteenlaskettu hakusumma kipusi  yli 1,65 miljoonan euron (vuonna 2011 yhteensä 1,47 miljoonaa euroa). Näistä 88 (76 vuonna 2011) hakemusta kohdistui työskentelyyn ja 86 (99 vuonna 2011) ohjautui kohteisiin. Lisäksi lastenkulttuurin puolelta voidaan tälle puolelle laskea 20 hakemusta. Työskentelyapurahoissa valtaosa hakemuksista kohdistui kuvataiteeseen, minkä jälkeen seuraavana tuli taideteollisuus. Kohdeapurahoissa apurahahakemusten jakauma on paljon tasaisempi, vaikka kuvataide pitää sielläkin ykköspaikkaa hallussaan, mutta tiiviisti seuraavina tulevat näyttämö-puhetaide, valokuvataide ja säveltaide.

Verrattuna vuoteen 2011 hakemuksia tuli muuten sama määrä, mutta lastenkulttuurin huomioiminen laskuissa nostaa hakumäärää. Tämä on osoitus alueellisen taidetoimikunnan merkityksestä lähitoimijana. Taiteenharjoittajien aktiivisuus alueella on kiitettävää.

  

Yhteenlaskettu hakusumma ylitti 2 miljoonan rajan

Kaikkinensa taidetoimikunnalta haettiin vuodelle 2012 yli 2 miljoonan euron avustussummaa (1,858 miljoonaa vuonna 2011).

Vuonna 2011 Kaakkois-Suomen taidetoimikunnassa oli kaikkiin avustuksiin käytettävissä noin 250 000 euroa. Ensi vuonna avustuksiin on käytettävissä maksimissaan sama summa.

Taidetoimikunta kokoontuu 25.1.2012 päättämään kaikista vuoden 2012 hakua koskeneista avustuksista.