Taidetoimikunta palkitsi ja huomioi


Pirkanmaan taidetoimikunnan  

PALKITSEMISTIEDOTE  2011
1.12.2011 klo 15.30

1. VUODEN TAIDEPALKINTO


Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Vuoden Taidepalkinnon

lavastaja Hannu Lindholmille

tunnustuksena hänen yhdessä puku- ja valosuunnittelijan kanssa osoittamastaan Tampereen Työväen Teatterin haasteellisen suuren näyttämön taitavasta visuaalisesta haltuunotosta. Heidän vaikuttava ja näkemyksellinen yhteistyönsä on ollut erityisen vahvasti nähtävissä teatterin juhlavuoden kotimaisissa kantaesitystuotannoissa

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Vuoden Taidepalkinnon

pukusuunnittelija Marjaana Mutaselle

tunnustuksena hänen yhdessä lavastajan ja valosuunnittelijan kanssa osoittamastaan Tampereen Työväen Teatterin haasteellisen suuren näyttämön taitavasta visuaalisesta haltuunotosta. Heidän vaikuttava ja näkemyksellinen yhteistyönsä on ollut erityisen vahvasti nähtävissä teatterin juhlavuoden kotimaisissa kantaesitystuotannoissa

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Vuoden Taidepalkinnon

valosuunnittelija Timo Alhaselle

tunnustuksena hänen yhdessä lavastajan ja pukusuunnittelijan kanssa osoittamastaan Tampereen Työväen Teatterin haasteellisen suuren näyttämön taitavasta visuaalisesta haltuunotosta. Heidän vaikuttava ja näkemyksellinen yhteistyönsä on ollut erityisen vahvasti nähtävissä teatterin juhlavuoden kotimaisissa kantaesitystuotannoissa

Palkitsemisperustelut:

Jokainen palkittavista taiteilijoista olisi voinut tulla palkituksi taiteellisesta työstään myös erikseen, mutta Pirkanmaan toimikunta on halunnut tietoisesti korostaa palkittavien taiteellista tiimityötä, yhteistä onnistumista ja päätymistä vaikuttavaan visuaaliseen lopputulokseen nimenomaan haasteellisella suurella näyttämöllä.

Yksi syy tähän painotukseen on, että taidetoimikunta haluaa palkitsemisella myös nostaa esiin näyttämötaiteeseen sisältyvää visuaalista maailmaa ja sen skenografisia elementtejä, jotka toimikunnan mielestä liian usein jäävät valitettavan vähälle huomiolle ja teatteriesitykset nähdään vain esittävien taiteiden teoksina. Tällöin saattaa esityksiä koskevissa arvioissa ja keskusteluissa ohittua myös keskeinen osa näyttämölle toteutettujen teosten synnyssä vaikuttaneesta taiteellisesta osaamisesta ja näkemyksestä. Teatteriesitykset ovat kuitenkin monipuolisesti taiteidenvälisiä kokonaisuuksia, joissa eri taiteiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään yhä enemmän.

Nyt palkittavat taiteilijat ovat pitkäaikaisilla ja monipuolisilla näytöillään osoittaneet hallitsevansa poikkeuksellisen hyvin oman teatteritaiteen erityisalueensa. He näkevät sen kuitenkin myös selkeästi osana esitysten visuaalista kokonaisuutta, joka taas on kiinteä osa koko teatteriesitystä ja kaikella tällä voi olla vain yksi yhteinen, yksittäisen katsojan taiteelliseen elämykseen tähtäävä päämäärä.

Käytännön tulokset osoittavat, että tähän voidaan päästä, jos muulla esitykseen vaikuttavalla taiteilijakunnalla on yhteistyökumppaninaan nyt palkittavien taiteilijoiden kaltainen esityksen visuaalisesta ilmeestä vastaava työryhmä ja sen yhteinen taiteellinen näkemys sekä yhteistyökyky.   

 Liitteenä ovat palkittavien cv-koosteet, joista on nähtävissä palkittavien näyttämöskenografiaan liittyvä pitkäaikainen ja monipuolinen työ ja korostetusti  vuoden 2011 yhteistuotannot TTT:n suurelle näyttämölle.

Kukin palkittavista saa kunniakirjan ja 2 000 euron palkintosumman.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2. KULTTUURITEKOPALKINNOT

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Kulttuuritekopalkinnon
 
sarjakuvataiteilija Pauli Kalliolle ja hänen Suuri Kurpitsa -sarjakuvaseuralleen

tunnustuksena 30 vuoden ansiokkaasta myös pirkanmaalaista sarjakuvaa edistäneestä työstä taiteenalalla, joka vasta nyt alkaa yleisemmin saada maassamme ansaitsemaansa arvostusta.

Palkitsemisperustelut:

Sarjakuva on vasta nyt viettäessään 100-vuotisjuhlavuottaan saamassa sitä arvostusta, mikä sille omalakisena taiteenalana kuuluu. Sehän on ollut lähes lapsipuolen asemassa, vaikka sitä ei sentään ole pitkään aikaan pidetty pelkkänä lastenkulttuurina. Myös sarjakuvan asemaa valtion taidehallinnossa on korkealta taholta luvattu nyt parantaa, kun se ei ole toistaiseksi oikein löytänyt soveltuvaa paikkaansa eri taiteenalojen kirjossa.

Pirkanmaan taidetoimikunta on seurannut ilolla maakunnan aktiivista sarjakuvataiteeseen liittyvää toimintaa ja sen jatkuvaa vahvistumista. Yhtenä keskeisimpänä vaikuttajana tässä työssä on toiminut sarjakuvataiteilija Pauli Kallio, joka on Suuri kurpitsa -seuransa kautta 30 vuoden kuluessa julkaissut jo harvinaisen määrän sarjakuvajulkaisuja. Pelkästään kuluvana syksynäkin niitä julkaistiin neljä. Kallion panos on ollut tärkeä koko ajan myös Tampere kuplii -tapahtumassa ja hänen monitaiteellinen aktiivisuutensa on ulottunut myös sarjakuvan ulkopuolelle.

Tärkeänä osana Kallion ja Suuren Kurpitsan albumituotannossa ovat olleet pirkanmaalaiset sarjakuvataiteilijat, joten hänen merkityksenä maakunnan sarjakuvalle on kiistaton, mitä Pirkanmaan taidetoimikunta on halunnut erityisesti korostaa tällä tunnustuksella.

 


Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Kulttuuritekopalkinnon
 
Eräjärven Työväen Näyttämölle

tunnustuksena sen pirkanmaalaista romaaniklassikkoa Lauri Viidan Moreenia kunnioittavasti kohtelevasta omasta uudesta dramatisoinnista ja onnistuneesta toteutuksesta Rönnin kesäteatterissa.

Palkitsemisperustelut:

Pirkanmaan kesäteatteritoiminta on muiden maakuntien tavoin hyvin aktiivista ja se sisältää sekä ammattimaista että harrastajateatteria. Kesäteattereiden ohjelmisto painottuu joitakin poikkeuksia lukuunottamatta kevyeen komediaan ja viihteeseen. Pirkanmaan taidetoimikunta on kiinnittänyt huomiota kunnianhimoiseen kesäteatteritoimintaan Oriveden Rönnillä, jossa siitä vastaa Eräjärven Työväen Näyttämö. Rönnillä ei ole tyydytty yleisön huvittamiseen, vaan vuosi toisensa jälkeen ohjelmistoon on otettu vaativia, harrastajaryhmän taitojen rajoja koettelevia tekstejä tai suorastaan dramatisoitu niitä itse. Myöskään vaativia musiikkinäytelmiä ei ole pelätty. Rönnin yleisö on myös tietänyt joka kesä odottaa tasokasta ammattiohjauksessa tehtyä kesäteatteria.   

Talvella 2011 Eräjärven Työväen Näyttämö tarttui jälkeen uuteen haasteeseen, kun se ryhtyi yhdessä ohjaaja Perttu Pesän kanssa dramatisoimaan Lauri Viidan Moreenia kesäteatteria varten. Työ ei ole voinut olla pitkäaikaisille teatteriharrastajillekaan helppo, mutta kesällä Rönnillä nähty lopputulos osoitti sen kannattaneen. Viita oli saanut siellä arvoisensa ulkoilmatulkinnan, joka kohteli kirjailijaa kunnioittavasti ja kuvasi pirkanmaalaista historiaa välillä lämpimästi, välillä koskettavasti.

Pirkanmaan taidetoimikunta haluaa tunnustuksellaan osoittaa arvostustaan Eräjärven Työväen Näyttämön omaksumalle ohjelmistopolitiikalle, joka on sekä tavanomaista kesäteatteriyleisöä että näyttämöä itseään haastavaa. Lauri Viidan Moreenista tehty oma dramatisointi ja sen onnistunut näyttämötoteutus osoittavat jälleen, että Rönnillä ei tyydytä helppoihin ratkaisuihin,  vaan ollaan valmiit tekemään työtä sellaisten esitysten hyväksi, joiden merkitykseen itse uskotaan.

 Palkinnon ottavat vastaan Eräjärven Työväen Näyttämön puheenjohtaja Anne  Kahelin ja esityksen ohjaaja Perttu Pesä, joka on osallistunut teatterilaisten kanssa myös romaani Moreenin dramatisointityöhön ulkoilmanäyttämölle.

 Liitteenä Moreeni-nettisivu ja lista näyttämön historian esityksistä sekä Rönnillä että Eräjärven Tupateatterissa.

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Kulttuuritekopalkinnon

Tampereen Runoviikko ry:lle

tunnustuksena Pirkanmaan yhdestä keskeisestä taideperinteestä kumpuavan ja sitä entisestään vahvistavan uuden taidetapahtuman laaja-alaisesta ja monipuolisesta kehittämisestä.

Palkitsemisperustelut:

Pirkanmaan  taidetoimikunta haluaa tämän tunnustuksen avulla korostaa sellaista esimerkillistä taidetapahtuman järjestämistä, mikä on nähty Tampereen Runokaupunkifestivaalin toteutuksessa. Vasta toista kertaa vuonna 2011 toteutettu festivaali on jo vakiinnuttanut paikkansa sekä tamperelaisena taidetapahtumana että valtakunnallisena runouden ja runoilijoiden kohtaamisena. Myös ulkomaiset runoilijavieraat ovat siellä jo mukana.

Keskeistä hankkeessa on ollut tapahtuman perusta, pohjautuuhan se Tampereen perinteisiin runoilijoiden ja runouden kaupunkina ja jo useampana vuonna toteutetun Annikin runofestivaalin kokemuksiin. Nämä ovat antaneet mahdollisuuden kehittää festivaali erilaisten runo-, kirjallisuus- ja kulttuuritoimijoiden avulla nopeasti todella merkittäväksi ja näkyväksi tapahtumaksi, joka haarautuu hyvinkin erilaisiin ympäristöihin, sisältää taiteidenvälisyyttä, ikäpolvien kohtaamisia, yleisöluentoja, lähes mitä tahansa, missä runoudella kirjallisuudenlajina voi olla osuutensa.

Oleellista festivaalin onnistumiselle ja yleisön löytämiselle näin lyhyessä ajassa on ollut tapahtuman kokonaisorganisoinnissa, markkinoinnissa ja dokumentoinnissa käytössä ollut ammattimaisuus. Taidetoimikunta pitää Runokaupunkifestivaalia hyvänä osoituksena siitä, että myös taiteen ja luovien alojen hankkeet voidaan toteuttaa onnistuneesti vain riittävän ammattitaidon ja kokemuksen avulla.

 Palkinnon ottavat vastaan Tampereen Runoviikko ry:n puheenjohtaja Ritva Hokka- Ahti ja varapuheenjohtaja Tuija Välipakka.

 Liitteenä Runokaupunki 2011 ohjelma.

Kaikki kulttuuritekopalkinnot sisältävät kunniakirjan ja 1 500 euron palkintosumman.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 


3. KULTTUURITYÖN KUNNIAMAININNAT

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Kulttuurityön kunniamaininnan

Tapio Korjukselle ja Rockadillo-yhtiölle

tunnustuksena maassamme poikkeuksellisesta 40 vuoden ansiokkaasta työstä musiikin kustantajana, konserttijärjestäjänä ja musiikin viejänä.

Palkitsemisperustelut:
 
Pirkanmaan taidetoimikunta haluaa tällä tunnustuksella muistuttaa mahdollisuuksista organisoida ja edistää kulttuurityötä ja tässä tapauksessa aktiivista ja tasokasta musiikkitoimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tapio Korjus on hyvä esimerkki oman kiinnostuksensa ja asiantuntemuksensa mukaiseen taide- ja kulttuurisektoriin ja sen edistämiseen aikansa käyttäneestä henkilöstä, joka on jo neljä vuosikymmentä johtanut Tampereelta käsin levy-yhtiötä ja konserttiorganisaatiota. Tässä työssään hän  on toiminut konserttijärjestäjänä, suuren orkesterijoukon promoottorina ja levytuottajana ja osallistunut myös artistien ulkomaanvientiin. Luonnollisesti myös pirkanmaalaiset kevyen musiikin edustajat ovat saaneet hyötyä hänen työpanoksestaan.

Korjus on ollut käytettävissä myös oman alansa asiantuntijatehtäviin, minkä johdosta häntä voidaan luonnehtia neljän vuosikymmenen ajan toimineeksi luovien alojen keskeiseksi edistäjäksi toimialueenaan tamperelainen rock-musiikkitoiminta.

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt

Kulttuurityön kunniamaininnan

Tampereen yhteiskoulun lukion STAGE-ryhmälle

tunnustuksena pirkanmaalaisen nuoren luovuuden, hehkuvan ilmaisukyvyn ja vahvojen esitystaitojen osoituksena saavutetusta Paras koulumusikaali -televisioformaatin voitosta ja toteutetusta Silmistä pois -musikaalista.

Palkitsemisperustelut:

Pirkanmaan taidetoimikunta haluaa antaa Tampereen Yhteiskoulun lukion Stage-ryhmälle tunnustusta sen osoittamasta nuoresta luovuudesta, raikkaasta ilmaisukyvystä ja kouliintuneista esitystaidoista, joilla se on nostanut pirkanmaalaisen osaamisen jälleen kerran valtakunnalliseen maineeseen. Nuorisossa on niin Pirkanmaan kuin taiteenkin tulevaisuus ja taidetoimikunta ja muukin maakunta ovat saaneet tämän menestyksen myötä jälleen kerran lisäuskoa oman alueemme tuleviin luoviin kykyihin ja heidän mahdollisuuksiinsa nostaa pirkanmaalainen taide yhä merkittävämpiin saavutuksiin.

 Kunniakirjan ottavat vastaan TYK:n stagetiimin näyttämöpuolen vastuuopettaja Jyri  Siimes sekä projektissa mukana olleet oppilaat Heidi Simojoki ja Konsta Leinonen.


Kulttuurityön kunniamaininnat sisältävät kunniakirjan sekä taidetoimikunnan huomiointitarkoituksiin Tavastia Koulutuskeskuksen Nuutajärven lasikoululta tilaaman lasimaljan, jossa on myös taidetoimikunnan logo. Maljat ovat kaikki uniikkikappaleita ja nyt luovutettavat näistä järjestyksessä toinen ja kolmas ovat  Noora Laitiaisen toteuttamia.