Uutta! -taiteilijaprojekti vuodelle 2012, haku 23.1.2012 alkaen

Uudenmaan taidetoimikunnan työllistävä UUTTA! -taiteilijaprojekti jatkuu vuonna 2012. Projekti käynnistyi ensimmäisen kerran vuonna 1996 ja siinä on tähän mennessä työskennellyt lähemmäs sata taiteilijaa, jotka ovat toteuttaneet taideteoksia Uudenmaan alueen kuntien julkisiin tiloihin. Teokset luovutetaan pysyvästi vastaanottajalle.

Uudenmaan taidetoimikunnan työllistävä UUTTA! -taiteilijaprojekti jatkuu vuonna 2012.
Projekti käynnistyi ensimmäisen kerran vuonna 1996 ja siinä on tähän mennessä työskennellyt lähemmäs sata taiteilijaa, jotka ovat toteuttaneet taideteoksia Uudenmaan alueen kuntien julkisiin tiloihin. Teokset luovutetaan pysyvästi vastaanottajalle.

Kenelle
Uudellamaalla asuville kuva- ja valokuvataiteilijoille, jotka ovat olleet työttöminä vähintään vuoden.

Projektin tavoite ja toteutus
1 Taiteilija valmistaa taideteoksen tai -teokset julkiseen tilaan (esim. hoitolaitokset, koulut, päiväkodit, sairaalat) tai ympäristöön.

TAI

2 Uutena projektin toteutustapana on taiteen hyvinvointia edistävä toiminta. Tällöin työskentely toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen tai perusasteen piiriin kuuluvien tahojen kanssa yhteis-työssä. Projektissa on mukana myös Kuvataideakatemia siten, että projektiin osallistuu Kuvataideakatemias-ta 2-3 opiskelijaa ja 1-2 virkaopettajaa. Tavoitteena on löytää uusia yhteisötaiteellisia työskentelytapoja, joihin kohdeyhteisön eri jäsenet voivat osallistua yhdessä projektin taiteilijan ja Kuvataideakatemian opiskeli-joiden kanssa.

Työskentelyjakson pituus on 6 kuukautta.
 
Projekti toteutetaan valtion työllistämisvaroin. Tästä syystä hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä selvittää työvoimatoimistostaan, onko hän oikeutettu valtion harkinnanvaraiseen työllistämistukeen. Uudenmaan taidetoimikunta käsittelee hakemukset, haastattelee taiteen hyvinvointia edistävään toimintaan hakevia (kohta 2) ja toimii hankkeessa työnantajana.

Julkiseen tilaan toteutettavan teoksen tai taiteen hyvinvointia edistävän toiminnan vastaanottajataholta on saatava kirjallinen suostumus hankkeelle ja sovittava, kuinka materiaalikustannukset katetaan. Taidetoimikunta ei korvaa materiaaleja ym. kustannuksia.

Hakemus
• vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo.
• työsuunnitelma julkiseen tilaan toteutettavasta teoksesta; sisältää kuvauksen teoksesta, luonnoksia ja tila-suunnitelman
TAI
• työsuunnitelma koskien taiteen hyvinvointia edistävän toiminnan toteuttamista kohdeyhteisössä/-yhteisöissä
• 5-10 kuvaa viimeaikaisista töistä 

Hakuaika
Hakemus tulee jättää aikavälillä 23.1.–13.2.2012 osoitteella:
Uudenmaan taidetoimikunta, Mariankatu 7 A 2, 00170 Helsinki

Kuoreen tulee merkitä ”UUTTA! -taiteilijaprojekti".

Päätökset
Toimikunta valitsee hakemusten perustella projektiin enintään 10 taiteilijaa.
Päätökset: maaliskuun alkupuolella

Lisätietoja
Neuvontaa projektiin liittyen on mahdollista saada apurahakaudesta johtuen 2.1.2012 alkaen.

ma. pääsihteeri Sanna Salo, p. 040 158 1970
suunnittelija Helena Laahanen, p. 040 839 4238