Karoliina Suoniemi aloittaa Satakunnan läänintaiteilijana

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) uusi läänintaiteilija edistää soveltavaa sanataidetta Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Suoniemen kolmivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2015 alussa.

"Satakunnan taidetoimikunta halusi vahvistaa sanataiteen asemaa ja soveltavaa käyttöä alueella. Toimikuntaa kuultuamme valitsimme läänintaiteilijan alaksi sanataiteen. Karoliina Suoniemi tulee tekemään muilla alueilla toimivien läänintaiteilijoiden kanssa yhteistyöhankkeita Kirjan vuonna 2015”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Filosofian maisteri Karoliina Suoniemi on aikaisemmin työskennellyt sanataiteen opettajana Turussa ja Tampereella muun muassa Viita-akatemiassa, Sanataideyhdistys Yöstäjässä ja Nuoren Voiman Liitossa. Hän on kouluttanut opettajia sanataiteen käyttöön Tampereen kesäyliopistossa. Lisäksi hän on tuottanut kirjallisuustapahtumia ja toiminut museolehtorin tehtävässä Työväenmuseo Werstaalla.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) läänintaiteilijoiden tehtävät voivat olla alueellisia, alueiden yhteisiä tai valtakunnallisia. Läänintaiteilijoiden työ rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Vuonna 2015 Taikella on 40 läänintaiteilijaa maan eri alueilla. Satakuntaan hakijoita oli yhteensä 17.

Lisätietoja
Henri Terho
Erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen aluetoimipiste
p. 0295 330 901
henri.terho@minedu.fi

Eva-Maria Hakola
Kehittämispäällikkö
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 702
eva-maria.hakola@minedu.fi