Kautensa aloittaneet taidetoimikunnat perehtyivät työkenttäänsä Säätytalolla

Kuvat: Hanna Raijas.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestivät kaksivuotiskautensa aloittaneiden taidetoimikuntien ja jaostojen jäsenille perehdytyspäivän 12. tammikuuta Säätytalolla Helsingissä.

Taiken asiantuntijaelimistä edustettuina olivat taideneuvosto, seitsemän valtion taidetoimikuntaa, 14 jaostoa, 13 alueellista taidetoimikuntaa ja kaksi lautakuntaa.

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja taidepolitiikan ajankohtaisista asioista ja toimikuntatyön käytännöistä.

Ohjelma

9.30
Ilmoittautuminen sekä kahvia ja hedelmiä

10.00
Tilaisuuden avaus
Tiina Rosenberg, taideneuvoston puheenjohtaja

10.10
Ajankohtaista taidepolitiikasta ja ministeriön roolista siinä (pptx)
Riitta Kaivosoja, ylijohtaja, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö

10.30
Millaista toimikuntatyö on? Taidetoimikuntien tehtävät, tukimuodot, esteellisyysasiat, määrärahat (pptx)
Minna Sirnö, johtaja ja Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, Taike

11.40
Vertaisarvioijan rooli taiteen edistämisessä, Samu Forsblom, luova johtaja

12.00 Lounas

13.00
Taidetoimikuntatyön kehittäminen
Osallistujat jakaantuvat kahteen ryhmään:
Alueelliset taidetoimikunnat (sali 15, vetäjänä Minna Sirnö)
Valtion taidetoimikunnat (sali 3, vetäjänä Esa Rantanen)

Molemmissa ryhmissä keskustellaan toimikuntien toimintatavoista ja keskinäisestä verkottumisesta sekä päätöksenteon kriteereistä.

15.00 Ryhmät palaavat takaisin paikoilleen

15.05 Taide-esitys

15.15 Toimikuntien keskustelujen purku

15.45
Digitaalinen kulttuuri taide: uusi uusi aika?
Teemu Leinonen, professori, Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

16.15 Päätössanat, johtaja Minna Sirnö

16.30–18.00 Vapaata yhdessäoloa, tarjoilua.