Simo Alitalo, Vesa-Matti Loiri ja T.E.H.D.A.S. ry saivat taiteen valtionpalkinnot

Tämänvuotiset taiteen valtionpalkinnot on myönnetty äänitaiteilija Simo Alitalolle, taiteilija Vesa-Matti Loirille ja T.E.H.D.A.S. ry:lle. Palkinnot ovat suuruudeltaan 15 000 euroa, ja ne jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki torstaina Helsingissä.

Taiteen keskustoimikunnan myöntämät taiteen valtionpalkinnot ovat tunnustuksia kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdystä ansiokkaasta taiteellisesta työstä tai pitkäaikai-sesta ja merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta.

Taiteen keskustoimikunnan palkintoperustelut:

SIMO ALITALO (s. 1954) työskentelee ääni materiaalinaan. Hänen teokset kiinnittyvät mm. käsitetaiteen ja julkisen taiteen piiriin. Alitalon galleriatilaan tarkoitetut veistosmaiset ääniteokset leikittelevät usein havaitsemisen lainalaisuuksilla tai kuulokokemuksen ja ää-nen luonteen erityispiireillä.
Vuonna 2011 valmistunut Aurajoki-sinfonia on nimensä mukainen, laaja äänimaisema-sävellys, joka soi pitkin Turun keskustaa Aurajoen varrella veneiden merkkitorvien ja tykin-laukausten saattelemana. Työ rikkoi piristävällä tavalla teoksen ja arkikokemuksen rajoja.

Alitalo on tehnyt merkittävää työtä äänilähtöisen taiteen esille tuomiseksi mm. kuratoimalla Klangi-näyttelyn Ars Nova -museoon Turkuun sekä työllään akustisen ekologian ja radio-taiteen parissa kansainvälisesti. Hän on jättänyt kuuluvan jälkensä niin Turkuun kuin suo-malaiseen kuvataiteeseen, joka on Alitalon ansiosta saanut yhden aistin lisää.

Niin kutsuttu äänitaide vakiintui terminä 80-luvulla Yhdysvalloissa ja taiteen suuntauksena se istuu luontevimmin kuvataiteen kenttään, jossa Alitalokin operoi. Ääni on työvälineenä tilallistanut taiteen, sillä ääni ei pysy ripustettuna seinällä vaan leviää kaikkialle tilaan. Siksi se on luonteva työkalu taiteilijoille, jotka pohtivat katsojan ja teoksen sekä yksityisen ja julkisen välisiä rajoja sekä taiteen esillepanon käytäntöjä.

VESA-MATTI LOIRI (s. 1945) on yksi kaikkien aikojen suosituimmista suomalaisista esit-tävistä taiteilijoista. Hänen uransa alkoi jo teininä teatterin sekä elokuvan parissa 1960-luvun alussa, ja ensimmäiset levytyksensä laulajana Loiri teki muutamaa vuotta myöhem-min. Hänen monipuolinen työskentelynsä näyttelemisen ja laulamisen parissa on pitänyt sisällään niin rooleja musikaaleissa kuin oopperassakin, sekä levytyksiä laulelman, iskel-män, jazzin, lastenmusiikin, kansanlaulun ja rockin parissa.

Poikkeuksellisen suositun koomikon uransa ohella Vesa-Matti Loiri on tehnyt vahvoja draamarooleja niin teatterissa kuin elokuvassakin. Hän oli mukana jo legendaarisessa Yli-oppilasteatterin Lapualaisoopperassa vuonna 1966, ja oli Kalle Holmbergin ja Ralf Lång-backan ohjaaman, yhtä legendaarisen Seitsemän veljeksen Tuomas vuonna 1972 Turun Kaupunginteatterissa. Hän teki vahvoja rooleja myös Helsingin kaupunginteatterissa ja vuodelle 1992 osuu Loirin laajan tyylikirjon uralta yksi muistettava rajapyykki, eli Sokean Laulajan rooli Aulis Sallisen oopperassa Kullervo.

Laulava näyttelijä tai näyttelevä laulaja ei sinänsä ole ollut kotimaisessa kulttuurikentässä erityisen harvinainen ilmiö, mutta Vesa-Matti Loirin suosio nostaa hänet kaltaistensa taitei-lijoiden joukossa omaan luokkaansa. Suosiosta huolimatta on muistettava, että taiteilija Loirin taiteilijanura valtaosaltaan kuitenkin edustaa tinkimättömän taiteilijan näkemyksen mukaista etsimistä, kokeilua ja löytämistä.

T.E.H.D.A.S. ry on nuorten kuvataitelijoiden vuonna 2002 Kankaanpäässä perustama yhdistys, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolisia taide-elämyksiä eri kulttuurialueiden välillä sekä tuoda taide lähelle kansaa.

T.E.H.D.A.S. ry, joka toimii sekä taiteilijaryhmänä että tuotanto-organisaationa, on vuosi-kymmenessä onnistunut pyrkimyksissään erinomaisesti tuomalla erityisesti performanssi-taiteen rennosti osaksi jokapäiväistä elämää Porissa ja Tampereella. Vuodesta 2005 lähtien yhdistys on järjestänyt kansainvälisen ja kasvavan Perf - performanssifestivaalin Porissa ja vuodesta 2007 Porin juhlaviikot - paikallisemman performanssitapahtuman sekä Perfo! -klubin Tampereella 4-5 kertaa vuodessa. Tapahtumissa on vieraillut lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä performanssitaiteilijoita. Näiden lisäksi yhdistyksellä on julkaisu- ja keskustelufoorumitoimintaa ja se järjestää näyttelyitä, työpajoja ja pienempiä klubi-iltoja, joissa performanssin, kevyen musiikin, kuvataiteen ja teatterin tekijät ja yleisöt sekoittuvat. Yhteistyötä Tehdas ry tekee mm. Porin taidemuseon, Satakunnan elävän kuvan keskuksen, Aalto yliopiston ja Ravintola Telakan kanssa.

T.E.H.D.A.S. ry on tinkimättömällä työllään noussut johtavaan asemaan suomalaisessa performanssi-kentässä, sillä on kansainvälistä arvoa ja näkyvyyttä ja sen merkitys yhteyksien ja mahdollisuuksien luojana Satakunnan ja Pirkanmaan kulttuurielämässä on huomattava.

Lisätietoja:
-pääsihteeri Esa Rantanen (Taiteen keskustoimikunta), puh. 040 7376070, esa.rantanen (at) minedu.fi