Prosenttikulttuuria Kankaalle

Jyväskylän Kankaalla on koettu ja tehty monenlaista kulttuuri- ja taidetoimintaa viimeiset vuodet. Nyt kulttuurin saralla ollaan ottamassa uusi suuri harppaus prosenttikulttuurin ja ensimmäisen taidehankinnan muodossa.

- Kulttuurilla on ollut merkittävä rooli Kankaan kehittämisessä ja vahvana se tulee myös pysymään. Prosenttikulttuurin myötä kulttuurin ja taiteen merkitys syvenee entisestään ja on enemmänkin kudottu sisään Kankaaseen, eikä niin, että se olisi jokin erillinen osio, toteaa Jyväskylän kaupungin hankejohtaja Anne Sandelin.

Prosenttikulttuurin osalta Kankaalla käytetään uudenlaista ja omaleimaista mallia, jossa  %-periaatteella kerätään rahaa taiteeseen, kulttuuriin ja tapahtumiin pitkällä aikajaksolla. Kankaalla %-kulttuuri on kuvioissa koko rakentamisvaiheen ajan.

- Käytännössä prosenttikulttuuri tarkoittaa sitä, että noin yksi prosentti Kankaan tontinmyyntituloista sekä erityyppisen rakentamisen kustannuksista ohjataan Kankaan kulttuuriin. Seuraavan viidentoista vuoden aikana tämä tarkoittaa yli viiden miljoonan euron kokonaissummaa  - ja se on valtava panostus, iloitsee Jyväskylän kaupungin kulttuurijohtaja Mari Aholainen.

Yhdessä tekemistä

Kankaalle suunniteltu %-kulttuurimalli mahdollistaa ennenäkemättömän osallistumisen, jossa asukkaat ovat tekemisen ytimessä. Perinteisten taidehankintojen lisäksi tilapäinen sekä esittävä taide, kuten vaikkapa teatteri, sirkus, musiikki ja elokuvat, ovat tärkeä osa suurta Kankaan %-kulttuurikokonaisuutta. Kankaan taide ja kulttuuri on ilahduttavaa, nokkelaa ja yhdessä tekemistä. Uusi malli vahvistaa jo olemassa olevaa Kankaan identiteettiä: yhteisöllisyyttä ja tulevien asukkaiden ja toimijoiden keskuudessa ylpeyttä omasta alueestaan.

- Kankaalla haluamme tehdä asioita uudella tavalla. Niinpä prosenttikulttuuriakaan ei ajatella ainoastaan alueella näkyvänä taiteena, vaan kulttuuri jatkaa erittäin monipuolisena ja monitahoisena kokonaisuutena, jossa yhdessä tekemisellä on suuri merkitys, selventää Sandelin.

Vanhan paperitehtaan kunnostustyöt ovat jo käynnissä ja asuinrakentuminen alkaa tulevana keväänä. Rakennustyömaat asettavat omat rajoituksensa kulttuuritoiminnalle etenkin alkuvaiheessa, mutta yhdessä ideoiden ja toteuttaen moni asia on mahdollinen myös rakennusmyllerryksen keskellä.

Ensimmäinen taidehankinta

Kankaan ensimmäinen taidehankinta saadaan valtakunnallisen läpimurtonsa tehneeltä Tommi Toijalta, joka on tunnettu muun muassa Helsingin Juhlaviikkoja varten kauppatorille pystytetystä Bad Bad Boy -teoksestaan. Toijan teoksia on ollut esillä myös kansainvälisesti aina Pohjoismaista Eurooppaan sekä Pekingin kansainväliseen taidebiennaaliin.

- Toijan teoksissa on rohkeutta ja asennetta, mutta myös inhimillisyyttä ja huumoria, jolloin teokset ovat helposti lähestyttäviä ja niihin on helppo samaistua. Juuri näitä asioita Kankaalle on toivottu ja näistä myös suunnittelutyö on lähtenyt liikkeelle, kertoo Taiteen edistämiskeskuksen visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Kirsi Pitkänen.

Ensimmäinen taidehankinta rahoitetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin sekä Ympäristötaiteen säätiön kanssa. Taiteen edistämiskeskus tarjoaa omalla työpanoksellaan asiantuntija-apua ja läänintaiteilija toimii hankinnassa taideasiantuntijan roolissa. Tämä työ luo pohjaa myös mahdolliselle taidekoordinaattorin palkkaamiselle jatkossa.

Prosenttikulttuurin käyttöönotto on merkittävä ja historiallinen päänavaus Jyväskylässä. Se edistää paikallisten taiteilijoiden työllistymistä ja lisää taiteen saavutettavuutta. Julkisen taiteen lisääntyminen parantaa myös viihtyvyyttä, kohentaa alueen imagoa ja lisää yhteisöllisyyttä sekä nostaa kiinteistöjen ja koko asuinalueen arvoa.

- Mitä enemmän taiteilijat työllistyvät luontevasti osana kaupunkikuvan kehittämistä ja siihen liittyviä hankkeita, sitä elinvoimaisemmasta kaupunkikuvasta saamme nauttia. Taiteen ja kulttuurin ansiosta Kangas tulee nousemaan koko Jyväskylän keulakuvaksi, kiteyttää Pitkänen.

________________________________________
Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke. Entinen paperitehdas Jyväskylän keskustan kupeessa on muuttumassa asumisen, työpaikkojen, opiskelun ja vapaa-ajan keskukseksi, jossa kulttuurilla on suuri rooli. Vuonna 2040 alueella on 5000 kotia ja 2100 työpaikkaa. Kankaan prosenttikulttuurista järjestetään tiedotustilaisuus Kankaan Porttirakennuksella 8.1.2015 klo 10.

Lisätietoja:
Hankejohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki, anne.sandelin[at]jkl.fi, p. 014 266 5051
Kulttuurijohtaja Mari Aholainen, Jyväskylän kaupunki, mari.aholainen[at]jkl.fi, p. 014 266 4040
Taiteen edistämiskeskuksen visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Kirsi Pitkänen, kirsi.pitkanen[at]minedu.fi, p. 0295 330 838