Marjaana Jaranne aloittanut läänintaiteilijana Uudellamaalla

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) uuden läänintaiteilijan tehtävänä on tukea taiteen ammattilaisten, yhteisöjen ja taidelaitosten mahdollisuuksia tehdä nuorille suunnattuja taideprojekteja Uudenmaan alueella.

”Uudenmaan taidetoimikunnan strategiakeskustelussa nousi esille lasten ja nuorten harrastus- ja osallistumismahdollisuuksien tukeminen taiteen keinoin. Olemme saaneet joukkoomme monipuolisen ja kokeneen tekijän edistämään tätä tavoitetta. Viimeaikaisiin tutkimustietoihin nojautuen tehtävässä tullaan myös painottamaan lasten ja nuorten lukemiseen ja kirjoittamiseen kannustavia projekteja”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

Marjaana Jaranne valmistui AMK kulttuurituottajaksi 2005 ja suoritti Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kulttuurituotannosta 2013.  Jaranteella on monipuolinen tausta lasten- ja nuortenkulttuuriin suuntautuvista hankkeista ja tapahtumista.  Hän on toiminut aikaisemmin nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kentällä erityisenä painotuksena kulttuurikasvatus. Jaranne on työskennellyt Turun, Espoon ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskusten alaisuudessa sekä Espoon kulttuuripalveluissa, jolloin hän vastasi sektorirajat ylittävistä projekteista, kehittämishankkeista sekä tapahtumista.

Marjaana Jaranteen kolmivuotinen kausi alkoi tammikuun alusta, ja hän tulee toimimaan yhteistyössä Taiken muiden läänintaiteilijoiden kanssa.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) läänintaiteilijoiden tehtävät voivat olla alueellisia, alueiden yhteisiä tai valtakunnallisia. Läänintaiteilijoiden työ rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Vuonna 2015 Taikella on 40 läänintaiteilijaa maan eri alueilla. Uudenmaan läänintaiteilijan tehtävää haki 45 henkilöä.

Lisätietoja:

Tiina Kuoppa
suunnittelupäällikkö
Taiteen edistämiskeskus, Helsingin päätoimipiste
p. 0295 330 801
tiina.kuoppa@minedu.fi


Eva-Maria Hakola
kehittämispäällikkö
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 702
eva-maria.hakola@minedu.fi