Mii maid! Me myös! – Saamelaismusiikki osaksi kielenopiskelua

Rovaniemen saamenkielen lukijoilla on tänä keväänä mahdollisuus osallistua saamelaismusiikin opetukseen osana koulupäivää. Rovaniemellä asuu paljon saamelaisia ja useat saamelaiskoululaiset opiskelevat saamenkieltä.

Saamenkielen opetus on Rovaniemellä järjestetty kokonaan virtuaaliopetuksena, eli kukin lapsi opiskelee kieltä kotoa käsin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulussa. Koska saamenkielen lukijat eivät tapaa toisiaan koskaan, on tärkeää että oppilaille järjestetään yhteistä toimintaa.

Nyt tarjottavat saamelaismusiikin tunnit ovat tärkeä lisä Rovaniemen saamelaislasten kielen opettelussa ja kehittymisessä ja yhteisen saamelaisen identiteetin rakentumisessa. Tuntien aikana oppilaat pääsevät yhdessä ammattitaitoisen opettajan kanssa tutustumaan omaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä. Oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja käyttämään saamenkieltä toistensa ja opettajan kanssa. Tunnit järjestetään osana koulupäivää ja näin saamelaiskulttuurin ja saamenkieli nostetaan yhdenvertaiseksi suomenkielisen opetuksen kanssa. Oppilaiden ei tarvitse osallistua tunneille koulupäivän jälkeen.

Opetusta järjestetään kahtena päivänä ja opettajana toimii saamelaismuusikko Milla Pulska. Saamelaismusiikin tunneilla harjoitellaan sekä perinteisiä että uudempia joikuja ja lauluja. Opetuksessa käytetään sekä omaa ääntä että instrumentteja. Opetus toteutetaan kaksikielisenä, opetuksessa käytetään sekä saamea että suomea.

Lisätietoja opetuksesta antaa saamelaiskulttuurin läänintaiteilija Anna Näkkäläjärvi-Länsman, puh. 0295330856 ja sähköposti anna.nakkalajarvi-lansman@minedu.fi.

 

Opetuksen järjestävät yhteistyössä Rovaniemen kaupunki, Suomen lastenkulttuurikeskusten verkosto, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste ja Mii-yhdistys.