Veikkauksen ja RAY:n edunsaajat yhdistävät voimansa

Veikkauksen edunvälittäjät ja RAY:n edunsaajat käynnistävät yhteisen EU-edunvalvontahankkeen. Hankkeessa seurataan eurooppalaista rahapelipolitiikkaa ja valvotaan liikunnan, tieteen, taiteen ja nuorisotyön toimijoiden sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen etuja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Euroopan laajuista edunvalvontaa tarvitaan, koska rahapeliympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Suomen yksinoikeusjärjestelmään on kohdistunut ja kohdistunee jatkossakin paineita sekä ulkomaisten peliyhtiöiden että EU:n toimielinten taholta.

"EU-hanke on välttämätön tilanteessa, jossa suuri määrä eurooppalaisen rahapelipolitiikan asioista on keskeneräisiä ja jossa viime kesänä valitun Euroopan parlamentin ja uuden komission aloitettua työnsä vaikuttaminen Brysselissä on erittäin tarpeellista", sanoo hankejohtaja Petri Lahesmaa.

"Työn Euroopan kentillä on jatkuttava samaan aikaan kun rahapelijärjestelmän tulevaisuutta selvitetään Suomessa. Olisi tuhoisaa suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle, jos vaikuttamishanskat putoaisivat selvitystyön ajaksi", sanoo veikkausvoittovarojen edunvälittäjäverkoston puheenjohtaja Olli Joensuu.

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on kaikkien suomalaisten etu. Suomalainen yksinoikeusjärjestelmä – yhdistettynä demokraattiseen, avoimeen ja läpinäkyvään voittovarojen jakamiseen– kelpaa malliksi muillekin.

"Vastuullinen rahapelien yksinoikeusjärjestelmä tulouttaa 1,2 miljardia euroa vuodessa meidän kaikkien suomalaisten hyödyksi ja iloksi. Tästä yksinoikeusjärjestelmästä on pidettävä ehdottomasti kiinni", sanoo SOSTE:n järjestöjohtaja Panu Laturi.

Edunvalvontaa nykyisen kansallisen yksinoikeusjärjestelmän säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan riippumatta valtionhallinnon käynnistämistä toimista rahapelijärjestelmän tulevaisuuden edellytysten selvittämiseksi.

Veikkausvoittovarojen edunvälittäjätahoja ovat jakosuhdelaissa mainitut toimialat liikunta, tiede, taide ja nuorisotyö. Jokaiselta sektorilta on edunvälittäjäverkostossa mukana yksi tai useampi järjestö tai muu toimija. Taike liittyi verkostoon viime vuonna. RAY:n edunsaajia hankkeessa edustaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.


Lisätietoja:

Veikkauksen edunvälittäjäverkoston pj, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n pääsihteeri Olli Joensuu, p. 045 139 2350
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjestöjohtaja Panu Laturi, p. 050 520 8337
Hankejohtaja Petri Lahesmaa, p. +32 476 909 496