Taiteen edistämiskeskus ja Kaakkois-Suomen taidetoimikunta jakoivat 233 000 euroa apurahoja ja avustuksia

Taiteen edistämiskeskus ja Kaakkois-Suomen taidetoimikunta jakoivat taiteen edistämiseen apurahoina ja avustuksina 233 000 euroa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueille. Kuvataiteen, monitaiteen ja musiikin aloilta oli eniten hakemuksia, ja niille taiteen aloille tuli myös eniten myöntöjä. Kaakkois-Suomessa on käynnissä useita hienoja hankkeita ja se näkyi hakemuksissa.

Taidetoimikunta myönsi työskentelyapurahoja 12 taiteilijalle yhteensä 115 230 euroa. Yhtä kolmen kuukauden apurahaa lukuun ottamatta kaikki työskentelyyn myönnetyt apurahat ovat kestoltaan puolivuotisia. Työskentelyapurahat jakautuvat Imatralle, Lappeenrantaan, Kouvolaan ja Kotkaan.

Taiteilijoiden kohdeapurahoja jaettiin 15 kappaletta yhteensä 46 500 euroa. Suurin kohdeapuraha (6000 euroa) myönnettiin Dennisuk Williamille tulevan näyttelyn materiaali-, kuljetus- ja kokoamiskustannuksiin. Lastenkulttuuria tuettiin 21 000 eurolla. Kulttuurisen hyvinvoinnin hankkeita tuettiin 20 000 eurolla. Lisäksi yhteisöille jaettiin 30 270 euroa valtionavustuksia. Suurimman yksittäisen valtionavustuksen (10 000 euroa) sai Kymijoen esittävän taiteen tuki ry Kustaan sota –kansanoopperaproduktion toteuttamiseen.

Visuaalisten alojen hakemuksia oli 66 % kaikista hakemuksista ja painotus näkyy myös myönnetyissä apurahoissa. Toimikunta kiinnitti huomiota hakemuksessa osoitettuun taiteelliseen laatuun, vaikuttavuuteen ja työsuunnitelmaan.

Myönnetyt apurahat ja avustukset jakautuvat alueen suurten kaupunkien kesken: Imatra 48 080 euroa, Lappeenranta 57 360 euroa, Kouvola 53 300 euroa ja Kotka 52 260 euroa. Lisäksi myöntöjä tuli Haminaan, Lemille, Virolahdelle, Rautjärvelle, Iittiin, Parikkalaan ja Ruokolahdelle.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Apurahat myönnetään veikkausvoittovaroista.

 

KOHDEAPURAHAT

Kuvataide

Dennisuk William, Imatra

Galleria Emilissa järjestettävän näyttelyn kuluihin; kuljetukset,

materiaali- ja kokoamiskustannukset , 6 000,00 €

 

Hirvelä Markku, Kotka

veistosten pronssi- ja alumiinivalukustannukset, 1 500,00 €

 

Laukkanen Irma, Kotka

materiaali- ja laitehankinnat näyttelyihin 2015 ja 2016, 1 500,00 €

 

Sinisalo Tapio, Kotka

näyttelyn järjestäminen Galleria Sculptorissa Helsingissä 25.3.-12.4.15,
3 200,00 €

 

Suikkanen Tiina, Imatra

näyttelyn järjestäminen, 2 000,00 €

 

Tompuri Anne, Lappeenranta

näyttelyiden materiaalikulut, 5 000,00 €

 

Työryhmä Halme Johanna, Lappeenranta

taiteilijatyöryhmä Ajantappajat, näyttelyn järjestäminen Savonlinnassa keväällä 2015,
1 000,00 €

 

Työryhmä Metso Markku, Kouvola

näyttelyn järjestäminen, 2 000,00 €

 

Monitaide

 

Sakala Mikko, Kouvola

videomaalausteoksen kuvauskustannukset, 4 000,00 €

 

Musiikki

 

Työryhmä Heikkilä Leena, Kouvola

taidetilan vuokra, 5 000,00 €

 

Työryhmä Räty Hanna, Helsinki

elokuussa 2015 järjestettävän LPRHC Fest –musiikkitapahtuman järjestämisestä koituvat kulut,

2 000,00 €

 

Näyttämötaide

 

Työryhmä Lavaste Aleksi, Kotka

ihmisten kohtaamattomuutta käsittelevän teatterin ja tanssin keinoja hyödyntävän esityksen valmistaminen,
4 000,00 €

 

Valokuvataide

 

Häkkänen Kaisu, Ruokolahti

näyttelyiden järjestämisestä syntyvät kustannukset, näyttelyteosten vedostus- ja pohjustuskulut,

2 000,00 €

 

Metso Juha, Kotka

retrospektiivisen näyttelyn Musiikintekijät-näyttelykuvien kulut,
3 000,00 €

 

Ympäristötaide

 

Silvennoinen Ville, Lappeenranta

RYMINÄ 2015 - muraalitaidetapahtuman materiaali-, laitevuokrakulut ja tuottaja- ja teospalkkioiden kattaminen Lappeenrannassa elokuussa 2015, 4 300,00 €

 

 

TYÖSKENTELYAPURAHAT

 

Elokuvataide

 

Häkkinen Ari, Kouvola

Meri joka katosi -luontodokumentin toteuttaminen Yle TV 1 Avara luonto -ohjelmaan. Taiteellinen työskentely dokumentin ohjaajana ja pääkuvaajana, 5 010,00 €

 

Kirjallisuus

 

Behm Jukka, Kouvola

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

kirjallinen työskentely alkuun päässeiden romaaniaiheiden parissa,
10 020,00 €

 

Sairanen Petter, Lappeenranta

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

kirjallinen työskentely, romaanitrilogia, 10 020,00 €

 

Kuvataide

 

Iso-Tryykäri Tuulia, Lappeenranta

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

taiteellinen työskentely; kahden näyttelyn loppuunvalmistelu,
10 020,00 €

 

Kananen Heta, Kotka

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

taiteellinen työskentely kotimaassa; oma näyttely Imatran Taidemuseossa, teosten suunnittelu ja valmistaminen, näyttelyn rakentaminen ja siihen liittyvät tehtävät, 10 020,00 €

 

Nieminen Heini, Kotka

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

taiteellinen työskentely; näyttelyt kotimaassa ja ulkomailla, 10 020,00 €

 

Paananen Sanna, Imatra

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

kahteen näyttelyyn tähtäävä taiteellinen työskentely, 10 020,00 €

 

Mediataide

 

Granqvist Pasi, Kotka

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

taiteellinen työskentely ja näyttelyiden järjestäminen, 10 020,00 €

 

Monitaide

 

Jussila-Scherman Emma, Lappeenranta

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

toiminnallisen näyttelyn ja työpajojen toteuttaminen Lappeenrannassa 2015-2016. Kohderyhmänä lapset ja erityisryhmät,
10 020,00 €

 

Muotoilu

 

Tanner Nelli, Imatra

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

taiteellinen työskentely; taiteellisen ilmaisun kehittäminen sekä uusien teosten ja näyttelykokonaisuuksien valmistaminen,
10 020,00 €

 

Musiikki

 

Mauranen Anja, Imatra

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

musiikki-, tanssi-, lasten- ja poikkitaiteellisten produktioiden ohjelmiston valmistaminen sekä sävellys-, sovitus- ja muusikon työ,
10 020,00 €

 

Valokuvataide

 

Humberg Heikki, Imatra

Työskentelyapuraha, ½-vuotinen

valokuvaprojekti kuulusteluhuoneista Suomessa ja ulkomailla, 10 020,00 €

 

.

VALTIONAVUSTUKSET

 

Kuvataide

 

Kotkan Taiteilijaseura ry, Kotka

alueellisen yhteisnäyttelyn suunnittelu ja toteutus 2015 yhdessä Kouvolan ja Etelä-Karjalan taiteilijaseurojen kanssa, taiteilijaseuran jäsennäyttely 19.11.-12.12.15, työpajojen ja luentotilaisuuksien toteuttaminen,  3 000,00 €

 

Monitaide

 

Arbor Mundi ry, Kotka

Karhuvuorelaisten perheiden ja nuorten kulttuurityöpajojen ammattitaiteilijoiden palkkakulut,
2 000,00 €

 

Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon Ky, Lappeenranta

taiteen menetelmillä tapahtuvan, kokemuksellisen ja osallistavan kuntoutusmallin kehittäminen osaksi nuorisopsykiatrian pysyvää toimintaa, 6 500,00 €

 

Iitin kunta/Iitin kansalaisopisto, Iitti

hyvinvoinnin edistäminen Iitin vanhustenhuollossa, 3 000,00 €

 

Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry, Kouvola

Vuohijärvi Soi -projekti: Kohtaamiset konserttisarja kesä-Syyskuu 2015,
5 000,00 €

 

Koti-Sippola ry/Vonteenin valssi -toimikunta, Kouvola

Vonteenin Valssi 2015 -tapahtuman järjestelyt, 1 500,00 €

 

Kouvolan kaupunki/hyvinvointipalvelut, Kouvola

taiteilijoiden palkkaaminen, 3 500,00 €

 

Kulttuuriyhdistys Antares ry, Kouvola

kesänäyttelyt Taidekeskus Antareksessa; näyttelykulut,
3 000,00 €

 

MMM-Videoframe25 ry, Kouvola

TAIDE ON ASEENI -näyttelyn järjestäminen, 4 270,00 €

 

Musiikki

 

Kymijoen esittävän taiteen tuki ry, Kouvola

Kustaan sota -kansanoopperaproduktion toteuttaminen, 10 000,00 €

 

Muotoilu

 

Kaakkois-Suomen Taidekäsityöläiset TÄKY ry, Lappeenranta

Muotoilusyksy 2015 -näyttelysarjan toteuttaminen,  3 000,00 €

 

 

Korutaideyhdistys ry, Lappeenranta

KORU5-tapahtuman järjestäminen vuonna 2015, 1 000,00 €

 

Sirkustaide

 

Haminan Teinisirkus ry, Hamina

lisäopetuksen järjestäminen sirkuksen harrastajille,  1 500,00 €

 

Tanssitaide

 

Kaakon tanssi ry, Kotka

Dancefest Kotka -nykytanssifestivaalin järjestäminen,  3 000,00 €

 

LASTENKULTTUURIN KOHDEAPURAHAT

 

Musiikki

 

Työryhmä Apo-Syrjänen Susanna, Hamina

lasten ja nuorten kansanmusiikkileirin ja -konsertin järjestäminen,
 2 000,00 €

 

Näyttämötaide

 

Työryhmä Holopainen Nadja, Helsinki

lastenteatteriesityksen toteuttamiseen kohderyhmille pääasiassa Kotkassa ja Kymenlaakson alueella, kohdistetaan esiintyjien palkkioon,  1 800,00 €

 

Työryhmä Laaninen Sanja, Kajaani

lastenteatteriesityksen suunnittelu, harjoittelu ja esityskiertue, jonka tavoitteena lapsen leikin tukeminen ja mielikuvitusmaailman kehittäminen,
4 000,00 €

 

LASTENKULTTUURIN ERITYISAVUSTUKSET

 

Kuvataide

 

Lappeenrannan Taideyhdistys ry/Lappeenrannan lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Lappeenranta

juhlanäyttelyn suunnittelu ja toteutus, ripustus, kehystys, avajaiset,

robottiesitys ja työpajatoiminta,  5 000,00 €

 

Musiikki

 

Kymijoen Lohisoitto ry, Kotka

Kymijoen Lohisoiton lastenoopperaproduktion ja työpajojen toteuttaminen, 1 000,00 €

 

Lemin Musiikkiyhdistys ry, Lemi

nuorten musiikkitapahtuman järjestäminen Lemin musiikkijuhlilla 2015,  2 000,00 €

 

Rautjärven Asemanseudun Kyläyhdistys ry, Rautjärvi

nuorten suunnitteleman ja toteuttaman AsemaFest!- musiikkifestivaalin järjestäminen,

1 000,00 €

 

Virolahden Musiikkiyhdistys ry, Virolahti

nuorten musiikkikurssitoiminnan käynnistäminen Kaakon Kamarimusiikin yhteydessä

2 700,00 €

 

Muotoilu

Taito Etelä-Karjala ry, Lappeenranta

tilataideteoksen tuotteistamistyöpajaviikko lapsille ja nuorille, 1 500,00 €Lisätiedot:
Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste

Kauppamiehenkatu 4, 45100 KOUVOLA

Puh. 0295 330 870

johanna.vuolasto@minedu.fi

www.taike.fi