Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan taidetoimikunta jakoivat apurahoja ja avustuksia 358 000 euroa

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt taiteilijoiden kohde- ja työskentelyapurahat vuodelle 2015. Työskentelyapurahan sai 29 pirkanmaalaista taiteilijaa ja kohdeapurahan 30 taiteilijaa tai taiteilijatyöryhmää. Apurahahakemuksia oli käsittelyssä kaikkiaan 243 ja niillä haettu summa oli 2,3 miljoonaa euroa. Taiteilijoille myönnettiin apurahoja kaikkiaan 210 000 euroa, mikä on noin 9 % haetusta summasta. Yksivuotisen työskentelyapurahan saivat kirjailija Niina Hakalahti ja kuvataiteilija Tarmo Paunu.

Pirkanmaan taidetoimikunta ja Taiteen edistämiskeskus jakoivat lisäksi lastenkulttuurin kohdeapurahoja ja erityisavustuksia yhteensä 54 000 euroa, yhteisöjen erityisavustuksia yhteensä 50 000 euroa sekä yhteisöille avustuksia hyvinvointivaikutusten edistämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin yhteensä 44 000 euroa. Apurahapäätökset teki taidetoimikunta ja avustuspäätökset virasto kuultuaan ensin taidetoimikuntaa.

Kaikki apurahat ja valtionavustukset olivat haussa 1.-31.10.2014 ja hakemuksia oli käsittelyssä yhteensä 366 loppusummaltaan yli 2,7 miljoonaa euroa. Tukea taiteelle ja kulttuurille myönnettiin Pirkanmaalle nyt kaikkiaan 358 000 euroa, mikä on hiukan yli 13 % haetusta summasta.

Pirkanmaan taidetoimikunta ja Taiteen edistämiskeskus korostivat myös valtionavustuskäsittelyissä eri taiteenalojen ammattilaisten työllistymistä ja ammattitaiteilijoiden osuutta erilaisissa yhteisöprojekteissa ja lastenkulttuurin hankkeissa. Viraston pyrkimyksenä on myös koordinoida tukia niin, että niitä myönnetään samoihin apuraha- ja avustuskohteisiin vain joko valtakunnan tai alueen tasolta.

Pirkanmaan taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Muista valtionavustuksista taidetoimikunta antaa lausunnon. Apurahat ja avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Lisätietoja:
Armas Ketonen, erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan aluetoimipiste
Pyhäjärvenkatu 1 A, 33200 Tampere
Puh. 0295 330 840
armas.ketonen@minedu.fi
www.taike.fi


Apurahoja ja avustuksia myönnettiin seuraavasti:

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Elokuvataide

Blom Risto-Pekka, Tampere, 3 340,00 €
työskentelyyn ja tekijäidentiteetin kehittämiseen videotaiteen ja elokuvan alalla

Kirjallisuus

Brander Janica, Tampere, 5 010,00 €
romaanin viimeistelyyn

Dammert Maria, Nokia, 5 010,00 €
kokeellisen romaanitrilogian ensimmäisen osan valmiiksi saattamiseen

Hakalahti Niina, Tampere, 20 040,00 €, 1-vuotinen
romaanin ja runokokoelman kirjoittamiseen

Henriksson Saara, Tampere, 5 010,00 €
kirjalliseen työskentelyyn

Mäki Harri István, Ylöjärvi, 2 340,00 €
romaanin kirjoittamiseen

Toivonen Markku, Tampere, 5 010,00 €
kirjalliseen runokokoelmatyöskentelyyn

Kuvataide

Hanni Pälvi, Tampere, 5 010,00 €
taiteelliseen työskentelyyn

Hyrkkänen Anna, Tampere, 5 010,00 €
työskentelyyn kahden näyttelyn järjestämiseksi

Paunu Tarmo, Tampere, 20 040,00 €, 1-vuotinen
taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelytoimintaan

Pettissalo Mika, Tampere, 5 010,00 €
performanssityöskentelyyn, lyhytelokuvien tuottamiseen ja Pyynikin aikamatkatoimintaan

Priha Eeva-Maija, Tampere, 5 010,00 €
taiteelliseen työskentelyyn

Mediataide

Bredenberg Timo, Tampere, 5 010,00 €
taiteelliseen työskentelyyn teoskokonaisuuden toteuttamiseksi yksityisnäyttelyä varten Roomassa

Monitaide

Maalas Sami, Tampere, 5 010,00 €
taiteelliseen työskentelyyn, yhteisötaideprosesseihin ja erilaisiin kv. projekteihin

Muotoilu

Halmetoja Arto, Orivesi, 3 000,00 €
taiteelliseen työskentelyyn ja uuden malliston suunnitteluun

Sorsa Jenni, Urjala, 3 000,00 €
taiteelliseen lasitaiteen työskentelyyn

Musiikki

Heerman Antti, Tampere, 3 340,00 €
taiteelliseen työhön sisältyvään sovitustyöhön, musiikkidramaturgiaan, sävellystyöhön ja projektien koordinointiin

Mentu Antero, Tampere, 3 340,00 €
taiteelliseen työskentelyyn

Palomäki Silja, Tampere, 5 010,00 €
taiteelliseen työhön kansanmuusikkona

Näyttämötaide

Heinonen Juha, Tampere, 3 340,00 €
näytelmän ja kuunnelman käsikirjoittamiseen

Mankonen Antti, Tampere, 5 010,00 €
taiteelliseen työskentelyyn

Räikkä Nadja, Tampere, 6 680,00 €
taiteelliseen työskentelyyn ja tutkimukseen kolmessa eri projektissa vuoden 2015 aikana

Sarjakuva- ja kuvitustaide

Latva-Nikkola Jarno, Tampere, 3 340,00 €
sarjakuva-albumin puhtaaksi piirtämiseen ja värittämiseen

Takalo Vilja, Tampere, 5 010,00 €
sarjakuva-albumin taustatyöhön, käsikirjoituksen työstämiseen sarjakuvamuotoon ja sarjakuvan piirtämiseen

Sirkustaide

Utriainen Hanna-Maarit, Tampere, 5 010,00 €
taiteelliseen työskentelyyn: nykysirkusteosten ja monitaiteellisen esityksen valmistamiseen

Tanssitaide

Ikonen Maija, Tampere, 3 340,00 €
taiteelliseen työskentelyyn nykytanssiteoksissa

Nenonen Noora, Tampere, 8 350,00 €
taiteelliseen työskentelyyn ja sen kehittämiseen

Valokuvataide

Asumaniemi Terhi, Tampere, 6 680,00 €
suoluonnon muutosta käsittelevän valokuvataideprojektin toteutukseen ja siihen liittyvään taiteelliseen työskentelyyn

Performanssi- ja esitystaide

Rahkila Janne, Tampere, 3 340,00 €
työskentelyyn performanssitaiteilijana ja tapahtumien järjestäjänä

Työskentelyapurahat, myönnetty 29 kpl, yhteensä 163 650,00 €


KOHDEAPURAHAT

Arkkitehtuuri

Työryhmä Leppänen Tiina, Tampere, 3 500,00 €
Epäpaikoista elinvoimaa -näyttelyn toteutus- ja järjestämiskuluihin ja työryhmän palkkakustannuksiin

Elokuvataide

Sandhu Jussi, Tampere, 1 500,00 €
omaishoitajuutta ja äitiyttä käsittelevän dokumenttielokuvan kalusto- ja työryhmän palkkakuluihin

Kuvataide

Kallio Mikko, Tampere, 1 500,00 €
näyttely- ja materiaalikustannuksiin

Kurri Mirja, Tampere, 700,00 €
työskentelytekniikan kehittämiseen

Laine Janne, Tampere, 2 000,00 €
taidekirjan tuotantokuluihin

Lamminen Tiina, Tampere, 1 500,00 €
jatko-opintoihin liittyvän taiteellisen osuuden materiaalihankintoihin ja näyttelyihin

Laukkanen Laura, Tampere, 1 250,00 €
materiaalihankintoihin ja veistosinstallaation tuottamiseen Tehonrakentajat-näyttelyyn

Lilja Virve, Kangasala, 1 250,00 €
näyttelyn järjestämiseen TM-Galleriassa

Mononen Katri, Nokia, 1 000,00 €
yksityisnäyttelyn järjestämiseen ja materiaalikuluihin

Nurminen Paula, Orivesi, 1 200,00 €
kuvanveistotaiteen tekniseen kehittämiseen 3D-tekniikoita hyödyntäen

Riikonen Hannu, Tampere, 1 000,00 €
yksityisnäyttelyn järjestämiseen

Trzaska Elsa, Tampere, 900,00 €
yksityisnäyttelyn järjestämisen kuluihin

Viiltola Tiia, Tampere, 1 000,00 €
Galleria Rongassa pidettävän näyttelyn kuluihin

Työryhmä Norrgård Kaija, Tampere, 1 000,00 €
piirustusnäyttelyn pitämiseen Studio Mältinrannassa

Työryhmä Ryhänen Heli, Tampere, 5 000,00 €
näyttelytilan vuokraan ja teosten kuljetuskuluihin

Monitaide

Työryhmä Anderzén Jan, Tampere, 1 200,00 €
Galleria Rajatilassa pidettävän yksityisnäyttelyn kuluihin

Muotoilu

Merikallio Silja, Tampere, 3 500,00 €
teoksen valmistamiskuluihin muotoilutiilimenetelmällä ja osallistumiseen ympäristökorunäyttelyyn

Musiikki

Alkula Eva, Tampere, 1 400,00 €
kansainväliseen konserttitoimintaan

Työryhmä Juutilainen Petri, Tampere, 2 000,00 €
sävellystyöhön uuden jazzmusiikin yhtyeelle

Työryhmä Kivimäki Anne-Mari, Tampere, 1 500,00 €
soivan valokuvanäyttelyn konsertin kuluihin

Työryhmä Kivivuori Kimmo, Tampere, 1 500,00 €
maakunnallisten konserttien järjestämiseen

Työryhmä Käppi Petra, Tampere, 500,00 €
opintomatkakuluihin Viroon

Työryhmä Syrjänen Heikki, 500,00 €
orkesterin konserttikuluihin ja vanhakantaisten puhallinsoitinten esittelyyn

Työryhmä Ylipää Markku, Pirkkala, 1 500,00 €
Invisible visible -teoksen tuotantokustannuksiin

Näyttämötaide

Työryhmä Hakala Jannastiina, Tampere, 2 000,00 €
näytelmän valmistamiskuluihin

Sirkustaide

Työryhmä Akkanen Marko, Tampere, 450,00 €
FDC - finnish diabolo festival 2015 -tapahtuman järjestämiseen

Tanssitaide

Työryhmä Hyvärinen Anne, Pirkkala, 1 000,00 €
karnevalistisen flamencoteoksen työstämiseen

Valokuvataide

Pirilä Marja, Tampere, 1 500,00 €
näyttelyteosten valmistuskuluihin

Pitkänen Jyri, Tampere, 2 000,00 €
näyttelyn järjestämiseen

Performanssi- ja esitystaide

Työryhmä Hukkataival Helinä, Tampere, 1 500,00 €
H+SS -performanssiryhmän osallistumiseen Infr'Action Venezia3 -kansainväliseen performanssifestivaaliin 6.-9.5.2015

Kohdeapurahat, myönnetty 30 kpl, yhteensä  46 350,00 €


VALTIONAVUSTUKSET

Elokuvataide

Cinema Events Finland / Future Shorts Tampere, Tampere, 2 000,00 €
elokuvatapahtumien järjestämiseen

Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro, Tampere, 3 500,00 €
Radio Dolores -installaation työskentely- ja vientikuluihin

Loud Silents ry, Tampere, 2 500,00 €
livesäestetyn mykkäelokuvan koulutus-, esitys- ja kulttuurivientihankkeeseen / Pirkanmaan alueella tapahtuvaan toimintaan

Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy, TAMK, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Tampere, 1 000,00 €
Resonanssi 2015 -ääniseminaarin matkustus- ja majoituskustannuksiin

Pirkanmaan elokuvakeskus ry, Tampere, 1 200,00 €
elokuvaesityksiin elävän musiikin säestyksellä

Kirjallisuus

Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampere, 2 000,00 €
harrastajakirjoittajien arvostelupalveluun

Kuvataide

Avara Taide ry, Tampere1 500,00 €
yhdistyksen jäsenten näyttelyinstallaation kuluihin

Ruoveden Taideyhdistys ry, Ruovesi, 1 000,00 €
puupiirroskurssin opettajan palkkaamiseen ja Kuva 2015 -näyttelyn kuluihin

Sastamalan kaupunki / kulttuuripalvelut, Sastamala, 1 500,00 €
Akseli Gallen-Kallelan juhlavuoden näyttelyyn

Tampereen Taiteilijaseura ry, Tampere, 2 500,00 €
ammattitaiteilijoiden jatkokoulutukseen ja seminaarin järjestämiseen

Monitaide

Suomi-Venäjä-seuran Länsi-Suomen piiri ry, Tampere, 1 500,00 €
suomalais-venäläiseen katutaidehankkeeseen lapsille ja nuorille

Muotoilu

Nuutajärven Galleria Osuuskunta, Urjala, 2 200,00 €
Lasikylän kesänäyttelyn kuluihin

Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry, Tampere, 3 500,00 €
Kontti Keskustorilla -näyttelykuluihin

Musiikki

Harjun Kamarikuoron yhdistys ry, Tampere, 1 500,00 €
konsertin solistipalkkioihin

Kiikan Nuorisoseura ry, Sastamala, 1 500,00 €
juhlavuoden nuortentapahtuman esiintyjäpalkkioihin

Mavericks ry, Tampere, 800,00 €
Club Sin -alakulttuurifestivaalin juhlavuoden tiedotus- ja markkinointikuluihin

Pirkanmaan kuorokeskusyhdistys ry, Tampere, 1 500,00 €
konserttien tiedotus- ja markkinointikuluihin

Musiikki

Tampereen Akateemiset Laulajat ry, Tampere, 1 000,00 €
konserttitilojen vuokriin

Tampereen Kalevalaiset Naiset ry, Tampere, 1 500,00 €
Kalevalan ja Kantelettaren juhlavuoden paikallistapahtuman ammattilaismuusikoiden palkkioihin ja esiintymiskuluihin

Tampereen Kamarioopperayhdistys ry, Tampere, 2 500,00 €
kansansatuihin pohjautuvien kamarioopperoiden kantaesitysten ohjaajapalkkioihin

Tampereen vanhan musiikin ystävät ry, Tampere, 500,00 €
Contralto-kurssin järjestämiseen

Valkeakosken mieslaulajat ry, Valkeakoski, 500,00 €
juhlakonsertin markkinointiin

Näyttämötaide

F.E.Sillanpään Seura ry, Hämeenkyrö, 500,00 €
Elämä ja autuus -näytelmän markkinointiin

Sastamalan kaupunki / kulttuuripalvelut, Sastamala, 500,00 €
Akseli Gallen-Kallelan juhlavuoden näytelmän käsikirjoitukseen

Tampereen Teatterikesä ry, Tampere, 2 500,00 €
Teatteria kansalle -kehittämishankkeen toteutukseen

Tukkateatteriyhdistys ry, Tampere, 2 000,00 €
Mediatekstistä käsikirjoitukseksi -työpajan kirjailijapalkkioihin ja tilakuluihin

Sirkustaide

Sorin Sirkus ry, Tampere, 2 300,00 €
Sorin Sirkukselta maailmalle ponnistaneiden ammattilaisten gaala -sirkusesityksen esiintyjäkuluihin

Tanssitaide

Tanssiboxi ry, Tampere, 1 000,00 €
Katastrofin äärellä -tanssiteatteriteoksen lavastus- ja markkinointikuluihin

Valokuvataide

Suomen Valokuvahistoriallinen Yhdistys ry, Helsinki,1 500,00 €
kurssi- ja näyttelytoimintaan Virroilla

Valokuvakeskus Nykyaika ry, Tampere, 2 500,00 €
valokuvataiteen koulutushankkeen käynnistämiseen

Valtionavustukset, myönnetty 30 kpl, yhteensä  50 000,00 €


HYVINVOINTIAVUSTUKSET

Kuvataide

Rajataide ry, Tampere, 2 000,00 €
taideteoksen suunnitteluun ja toteutukseen ikäihmisten kohtaamispaikkaan yhdessä yhteisön kanssa

Yhdessä Selviytymisen Tuki ry, Tampere, 1 500,00 €
kulttuurikuukausitempaukseen ja uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan mallin pilotoimiseen

Mediataide

Kallo Works osk, Pori, 4 000,00 €
videoteosten esillepanoon Pitkäniemen psykiatrisessa sairaalassa

Monitaide

Aide-yhdistys ry, Akaa, 4 000,00 €
nuorten yhteisötaideprojektiin

Esteetön taide ja kulttuuri, Tampere, 2 800,00 €
ACCAC 2015 -tapahtuman kuluihin

Kulttuuriosuuskunta Kaje, Tampere, 1 500,00 €
palvelutaloissa asuvien ikäihmisten arjen hyvinvointia parantavaan kulttuuriprojektiin

Omapolku ry, Tampere, 2 000,00 €
alastomuutta käsittelevään taidenäyttelyyn ja sen yhteydessä toteutettaviin työpajoihin

Ruoveden Taideyhdistys ry, Ruovesi, 1 500,00 €
Taidepolku-projektiin

Tampereen kaupunki, Museopalvelut, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Tampere, 800,00 €
kahden työpajakoulutuksen järjestämiseen kaupungin päiväkeskusten, kotihoidon ja palvelukeskusten työntekijöille Museopäivä-koulutuksen yhteydessä

Musiikki

Kulttuuriosuuskunta Uulu, Tampere, 2 600,00 €
tukea tarvitsevien perheiden muskaritoimintaan

Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry, Mänttä-Vilppula, 2 800,00 €
Yhteistä hyvää kaikille -konsertteihin

Tampereen NMKY ry. / Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampere, 2 800,00 €
seniori- ja erityismuskaritoiminnan aloittamiseen sekä konsertteihin vanhuksille

Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, Tampere, 2 000,00 €
kehitysvammaisten lasten ja nuorten ohjatun musiikkiryhmän käynnistämiseen

Näyttämötaide

Osuuskunta DraamaRäätälit, Helsinki, 3 600,00 €
Maan äidit -yhteisöteatteriprojektin toteutukseen

Unify Productions Oy, Tampere, 2 500,00 €
Koukkuniemen Kalevala 2015 -hankkeen kustannuksiin

Sirkustaide

Kulttuurikeskus PiiPoo, Lempäälä, 3 000,00 €
The Perhesirkuksen kansainväliseen vierailuesitykseen

Tanssitaide

Pirkanmaan Vapaat Seniorit ry, Tampere, 800,00 €
Iloa tanssista -projektiin ikäihmisille ja palvelutalon asukkaille / ohjaajan palkkaamiseen

Sumeliuksenkadun Senioriklubi Oy, Tampere, 1 800,00 €
Kypsät - tanssi-innostamiseen ikäihmisille

Tampereen kaupunki, kulttuuripalvelut, Tampere, 2 000,00 €
yhteisöllisen tanssikokonaisuuden tuottamiseen yhdessä kehitysvammaisten kanssa

Hyvinvointiavustukset, myönnetty 19 kpl, yhteensä  44 000,00 €


LASTENKULTTUURIN KOHDEAPURAHAT

Kirjallisuus

Linnovaara Nina, Valkeakoski, 2 000,00 €
työskentelyyn yhden lasten- ja yhden nuortenkirjan käsikirjoituksen parissa

Työryhmä Rannela Terhi, Tampere, 1 500,00 €
Terhi Rannelan ja Anneli Kannon vierailuun Tampereen lukioiden historiantunneilla

Monitaide

Uimonen Sirpa, Orivesi, 2 000,00 €
Uskallanko, uskallanko -projektiin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Työryhmä Bäckman Veli-Pekka, Sastamala, 1 500,00 €
nukketeatterikiertueen järjestämiseen erityislapsille Pirkanmaalla

Työryhmä Muttilainen Katja, Tampere, 1 000,00 €
Prinsessa-nimisen valo- ja pukutaideinstallaation eri vaiheisiin sekä tanssillisen workshopin valmistamiseen

Työryhmä Nyrhinen Juhana, Ylöjärvi, 1 500,00 €
soitettavan grafiikanvedoksen kustannuksiin

Muotoilu

Jantunen Alma, Urjala, 2 200,00 €
Lasten päivä Lasikylässä -tapahtuman järjestämiseen

Musiikki

Työryhmä Saarinen Sanna, Valkeakoski, 1 500,00 €
musiikkityöpajoihin ja konsertteihin kehitysvammaisille

Näyttämötaide

Työryhmä Annala Reeta, Tampere, 1 000,00 €
Karkuretki-näytelmän käsikirjoittamiseen ja harjoitteluun

Työryhmä Pokkinen-Salo Emilia, Tampere, 2 800,00 €
lastenteatteriesityksen valmistamiseen

Sarjakuva- ja kuvitustaide

Katto Noora, Tampere, 2 500,00 €
Viisi villiä Virtasta -lastenkirjasarjan kahdeksannen osan kuvitukseen ja taittoon

Sirkustaide

Pylkkänen Jenni, Tampere, 2 000,00 €
Iloa sirkuksesta -päiväkotikiertueen toteuttamiseen Pirkanmaalla

Tanssitaide

Työryhmä Kallioniemi Emmi, Tampere, 2 000,00 €
Koko kylä tanssii –projektiin

Lastenkulttuurin kohdeapurahat, myönnetty 13 kpl, yhteensä  23 500,00 €


LASTENKULTTUURIN ERITYISAVUSTUKSET

Elokuvataide

Lastensuojeluyksikkö Siivet oy, ryhmä- ja perheryhmäkoti, Mänttä-Vilppula,  2 200,00 €
osallistavan elokuvan työpajaprojektiin

Tampereen Elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry, Tampere, 1 800,00 €
lastenelokuvanäytöksiin koululaisille

Kirjallisuus

Lauri Viita -seura ry, Tampere, 1 800,00 €
ilmaisiin koululaisopastuksiin ja oppimateriaaleihin

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry, Tampere, 2 800,00 €
lastenkirjafestivaalin työntekijän palkkaukseen sekä matka- ja materiaalikustannuksiin

Kuvataide

Aimo Tukiaisen Purnun säätiö, Helsinki, 1 400,00 €
lasten ja nuorten taidetoimintaan Purnussa

Monitaide

Hämeenkyrön kunta, kulttuuripalvelut, Hämeenkyrö, 1 200,00 €
varhaisnuorten taideleirin kustannuksiin

Rajataide ry, Tampere, 2 000,00 €
päiväkotien taiteilijakummitoiminnan käynnistämiseen

Sirkus Supiainen -yhdistys ry, Orivesi, 1 600,00 €
lasten ja nuorten taiteilijatapaamisiin, kursseihin ja työpajoihin

Suomen nuorisoseurat ry / Pispalan Sottiisi, Vantaa, 1 700,00 €
lasten ja nuorten kansantanssi- ja musiikkileirin järjestämiseen

Videootit ry, Tampere, 1 500,00 €
Kulttuurivälähdys-kiertueeseen

Väinö Linnan seura ry, Urjala, 800,00 €
Pentinkulman päivien lastenohjelman toteutukseen

Musiikki

Akaan elävän musiikin yhdistys Almu ry, Akaa, 500,00 €
Muksujen Musavestariin

Kulttuuriosuuskunta Uulu, Tampere, 2 000,00 €
Paimenessa-työpajoihin sekä Muurikki ja metsän väki -konsertteihin

Sastamala Gregoriana ry, Sastamala, 1 000,00 €
ilmaisen lastentapahtuman järjestämiskuluhin

Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry, Tampere, 1 000,00 €
lasten ja nuorten kitarakurssien kehittämiseen ja toteuttamiseen

Näyttämötaide

Kulttuuriosuuskunta Kaje, Tampere, 2 200,00 €
Maltti ja Valtti: Tehtävä mummolassa -teatteriesityksen tuotantokustannuksiin

Pirkkalan harrastajateatteriyhdistys Pirha ry, Pirkkala, 500,00 €
Kiljusen herrasväki -näytelmän mainos- ja markkinointikuluihin

Sarjakuva- ja kuvitustaide

Ruoveden kunta, Ruovesi, 500,00 €
Ruovesi-aiheisen lasten värityskirjan julkaisemiseen

Sirkustaide

Sorin Sirkus ry, Tampere, 2 000,00 €
Caravan-nuorisosirkusfestivaalin järjestämiskuluihin

Tanssitaide

Tampereen Flamencoviikko ry, Tampere, 2 000,00 €
lasten ohjelmiston toteuttamiseen Tampereen XX flamencoviikoilla

Lastenkulttuurin erityisavustukset, myönnetty 20 kpl, yhteensä  30 500,00 €