Rovaniemen saamelaislasten musiikinopetukseen ilmoittautui ennätysmäärä oppilaita

Saamelaismuusikko Milla Pulskan tunnille ilmoittautui 12 innokasta oppilasta. Kuva: Unna-Maari Pulska.

Tänään Rovaniemen saamenlukijat pääsivät ensimmäistä kertaa osallistumaan saamelaismusiikin opetukseen Harjoittelukoululla. Opettajana toimi saamelaismuusikko Milla Pulska. Tähän historialliseen opintotarjontaan ilmoittautui etukäteen ennätysmäärä oppilaita ympäri Rovaniemeä. Tunnilla oli yhteensä 12 oppilasta, mikä on saamelaisopetuksessa suuri ryhmä.

– Tämän päivän tunnin painopiste oli oman kappaleemme tekemisellä. Oppilaat olivat saamenkielen opettajansa Ellen Pautamon kanssa kirjoittaneet etäopetustunnilla saamenkielellä laulun sanat, jotka olivat työskentelymme pohjana. Kappaleesta saimme valmiiksi demoversion. Demo on nyt lähetetty oppilaiden vanhemmille sähköpostiin, jotta oppilaat pääsevät harjoittelemaan uutta kappalettamme seuraavaa opetuskertaa varten nauhan avustuksella, Milla Pulska kertoo.

Laulu kertoo kevättalvesta ja siinä tulee esille monia saamelaislasten kevättalveen kuuluvia asioita kuten poronhoito, porokilpailut, hiihtäminen, tulistelu, tunturi, lumessa leikkiminen ja Saamenmaan maisemat. Lopullinen versio kappaleesta kuullaan mahdollisesti Saamelaisnuorten taidetapahtumassa Utsjoella maaliskuun lopussa johon ryhmällä on mahdollisuus osallistua.

Saamelaismusiikin opintomahdollisuus on saanut Rovaniemellä innostuneen vastaanoton. Tämä tukee projektin pitkän aikavälin tavoitetta, joka on saada Rovaniemelle saamelaiskulttuurin opetus pysyväksi tarjonnaksi osaksi saamelaislasten koulupäivää.
Mii maid! Me Myös!  -opetuksen järjestävät yhteistyössä Rovaniemen kaupunki, Suomen lastenkulttuurikeskusten verkosto, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste ja Mii-yhdistys.

Lisätietoja opetuksesta antaa saamelaiskulttuurin läänintaiteilija Anna Näkkäläjärvi-Länsman, puh. 0295330856 ja sähköposti anna.nakkalajarvi-lansman@minedu.fi