Sinustako julkisen taiteen tekijä? – osallistu Prosentti taiteelle -hankkeen koulutuspäivään

Prosentti taiteelle -hanke järjestää Sinustako julkisen taiteen tekijä? -koulutuspäiviä, joiden tavoitteena on parantaa ammattilaisten edellytyksiä osallistua julkisen taiteen tilausteoksiin, kuten prosenttiperiaatekohteisiin. Koulutuspäivät on suunnattu taiteilijoille ja muotoilijoille, jotka ovat kiinnostuneita julkisen taiteen tekemisestä.

Koulutuspäiviä järjestetään vuoden 2015 aikana yhteensä kolmetoista eri puolilla Suomea:
 • Jyväskylä 27.2.
 • Kuopio 12.3.
 • Pori 10.4.
 • Pudasjärvi 20.4.
 • Tampere 24.4.
 • Joensuu 7.5.
 • Lahti 12.5.
 • Kokkola 22.5.
 • Kouvola 2.9.
 • Turku 7.9.
 • Rovaniemi 14.9.
 • Mikkeli 24.9.
Lisäksi Uudellamaalla järjestetään koulutus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
 
Tilaisuudessa esitellään minkälaisia taitoja ja tietoja taiteilija tarvitsee osallistuakseen julkisen taiteen tilausteosten tekemiseen. Aiheina ovat esimerkiksi sopimusten laatimisen hyvät käytännöt sekä minkälaista apua ja tukea taiteilija voi työskentelyynsä saada. Koulutuspäivät ovat sisällöltään samankaltaisia, mutta aiheet ja puhujat vaihtelevat paikallisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.
 
Koulutuspäivät järjestetään yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoiden kanssa. Koulutuspäivien koordinaattorina toimii projektisuunnittelija Hanna Hannus, joka antaa lisätietoja: hanna.hannus(a)artists.fi, puh. 040 5899 548. 
 
Prosentti taiteelle on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, johon osallistuvat vuosina 2014-2015 visuaalisen alan järjestöt Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus. Hankkeen tavoitteena on lisätä prosenttiperiaatteen mukaista taidetta ja toimintaa.
 
Lisätiedot, ilmoittautuminen ja koulutuspäivien ohjelmat (päivitetään sivuille noin kuukautta ennen tilaisuutta): 
 
Koulutusten materiaalit: 
 
Lisätietoja Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Henri Terho, henri.terho@minedu.fi, p. 0295 330 901.