Kulttuurin hyvinvointia edistävät yhteisöavustukset tulevat hakuun tammikuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt avustukset koskien kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävää toimintaa alueellisten taidetoimikuntien jaettavaksi vuodesta 2012 eteenpäin. Jokainen alueellinen taidetoimikunta saa jaettavakseen 25 000 euroa.  

Uudenmaan taidetoimikunnalta on haettavissa erityisavustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan Uudenmaan alueen yhteisöille. Määrärahalla tuetaan yhteisöllisyyden, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin. Etusijalla ovat poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet, joista syntyy uusia toimintamalleja.

Hakuaika on tammikuu (1.-31.1., viimeisen päivän postileima hyväksytään).
Kuoreen merkintä "Kulttuurin hyvinvointia edistävä toiminta".

Päätöksistä ilmoitetaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Avustus on käytettävä kalenterivuoden 2012 aikana. 

Avustusta haetaan yhteisöavustuslomakkeella.

Kriteereitä ovat mm.:

* poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet
* uudenlaisten toimintamallien luominen
* toiminnan jatkuvuus ja suunnitelmallisuus
* hankkeiden maantieteellinen jakauma (Uusimaa)
* hyvien käytäntöjen levittäminen; osallistavaa toimintaa
* mukana eri taiteenaloihin liittyviä hankkeita ja hankkeita eri kohderyhmille
* mukana taiteen ja kulttuurin ammattilaisia
* työllistävyys; julkisen, yksityisen ja 3. sektorin yhteistyö

Jos hakemus koskee toimintaa useamman eri alueellisen taidetoimikunnan alueella, voidaan hakemus käsitellä eri toimikunnissa. Hakijan täytyy erikseen pyytää tätä sen toimikunnan pääsihteeriltä, johon hakemus on jätetty.   


Lisätietoja

Sanna Salo
ma.pääsihteeri
040 158 1970
sanna.salo(at)minedu.fi