Anu Miettinen aloittanut läänintaiteilijana Uudellamaalla

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) uusi läänintaiteilija edistää ympäristötaidetta Uudellamaalla. Miettisen kolmivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2015 alussa.
 
”Taike on panostanut viime aikoina vahvasti siihen, että taidehankinnat otettaisiin mukaan rakennusten ja ympäristön suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Ympäristötaiteen läänintaiteilijan työpanoksella haluamme vaikuttaa siihen, että Uudellamaalla syntyisi toimivia rakennus- ja taidealan yhteistyörakenteita. Tavoitteenamme on myös lisätä ekologista maataidetta sekä ympäristötaidetta väylärakentamisessa.”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.
 
Anu Miettinen valmistui taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta 1998 ja AMK kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista 2013. Lisäksi hän opiskelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa pääaineenaan yhteiskuntapolitiikkaa ja sen sisällä ympäristöpolitiikkaa sekä sivuaineinaan kehitysmaatutkimusta ja estetiikkaa. Miettinen on työskennellyt monialaisena kuvataiteilijana vuodesta 1998, ja sen lisäksi eri aloilla kuten opetus-, toimisto- ja projektitöissä. Viimeiset kymmenen vuotta Miettinen on toiminut aktiivisesti taiteilijana, tuottajana ja koordinaattorina Helsingin ympäristötaiteen tapahtumissa ja projekteissa sekä toimillaan työstänyt ympäristötaiteen näkyvyyttä.
 
Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) läänintaiteilijoiden tehtävät voivat olla alueellisia, alueiden yhteisiä tai valtakunnallisia. Läänintaiteilijoiden työ rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Vuonna 2015 Taikella on 40 läänintaiteilijaa maan eri alueilla. Anu Miettisen kolmivuotinen kausi alkoi helmikuun puolessa välissä ja hän tulee toimimaan yhteistyössä Taiken muiden läänintaiteilijoiden kanssa. Tehtävää haki yhteensä 15 henkilöä.
 
Lisätietoja
Tiina Kuoppa
suunnittelupäällikkö
Taiteen edistämiskeskus, Helsingin päätoimipiste
p. 0295 330 801
 
Eva-Maria Hakola
kehittämispäällikkö
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 702