Taiteen edistämiskeskus ja valtion arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta myönsivät 35 000 euroa ympäristötaiteen edistämiseen

Apurahoilla ja avustuksilla tuetaan muun muassa näyttelyiden ja tapahtumien järjestämistä, julkaisutoimintaa sekä taiteellista työskentelyä. Yhteensä 5 taiteilijaa tai työryhmää ja 2 yhteisöä sai tukea hankkeilleen.

Taiteen edistämiskeskus ja valtion arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta ovat myöntäneet ympäristötaiteen alalle vuoden 2015 apurahoina ja avustuksina yhteensä 35 000 euroa. Alalle jaettiin nyt ensimmäistä kertaa sille erikseen osoitettuja määrärahoja.

Kohdeapurahoina myönnettiin taiteilijoille ja työryhmille 23 000 euroa ja yhteisöille erityisavustuksina 12 000 euroa.

Valtion arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Toimikunnan yhteydessä on muotoilujaosto ja arkkitehtuurijaosto.

 

Kohdeapurahat

Kohdeapuraha myönnettiin viidelle taiteilijalle tai työryhmälle 19 hakijan joukosta. Kohdeapurahoilla tuetaan mm. näyttelyiden tai tapahtumien järjestämistä, teosten valmistamista ja kansainvälisiä hankkeita ja yhteistyötä.

Keto Mari, 3 000 €
Urban Animal- teoskokonaisuuden näyttelykuluihin Tanskan kansallismuseossa

Kopperi Anna-Lea, 5 000 €, Helsinki                
työryhmälle osallistavan ympäristötaideteoksen esittelyyn Venetsian Biennaalissa

Mikkonen Antton, 5 000 €, Helsinki                
Kuvataidetta Vaasankadulla -kaupunkitaidetapahtuman kuluihin

Pajunen Adela, 5 000 €, Helsinki                      
luontoreittikonseptin rakenteiden suunnitteluun

Puustinen Merja, 5 000 €, Espoo                     
työryhmälle Meduusan hiukset -ympäristötaideteoksen valmistamiseen
 

Erityisavustukset

Erityisavustus myönnettiin kahden hankkeen toteuttamiseen kuuden hakijan joukosta. Erityisavustuksilla tuetaan yhteisöjen hankkeiden toteuttamista.

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, 5 000 €, Helsinki                     
Sculptor 2015 -symposiumin materiaalihankintoihin

TaideAkaa ry,  7 000 €, Akaa
ympäristötaidetapahtuman ja -työpajojen kuluihin

 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija
Viivi Seirala
viivi.seirala@minedu.fi
p. 0295 330 707