Valo- ja äänitaiteen tekijöille ja yhteisöille tukea 25 000 euroa

Valtion audiovisuaalinen taidetoimikunta on jakanut ensimmäiset valo- ja äänitaiteelle nimetyt kohdeapurahat ja erityisavustukset. Taiteilijoille ja työryhmille vuonna 2015 toteutettaviin projekteihin myönnettiin yhteensä 19 000 euroa ja yhteisöille valo- ja äänitaidetta edistäviin hankkeisiin 6 000 euroa. Päätökset valmisteli valo- ja äänitaidejaosto.

Valo- ja äänitaiteelle nimetyt kohdeapurahat myönnettiin nyt ensimmäisen kerran. Kohdeapurahan sai 9 taiteilijaa tai työryhmää. Apurahoista suurin osa myönnettiin teosten valmistus- ja laitehankintakuluihin. Valo- ja äänitaiteen kohdeapurahahakemuksia tuli 21. Apurahan sai tänä vuonna 43 % hakijoista.

Valo- ja äänitaiteen erityisavustuksia haki kaksi yhteisöä, joista kummallekin myönnettiin 3 000 euron suuruinen avustus. Myönnetyillä avustuksilla tuettiin konserttisarjan ja äänitaidetyöpajojen toteuttamista.

Audiovisuaalinen taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Audiovisuaalisen taidetoimikunnan yhteydessä oleva valo- ja äänitaiteen jaosto arvioi oman alansa hakemukset ja valmistelee niistä tehtävät päätökset.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Nea Leo, nea.leo@minedu.fi, p. 0295 330 718

Erityisavustukset

Arte ry, Turku, 3 000 €
Taiteen ja teknologian rajankäyntiä -hankkeen äänitaidetyöpajojen toteuttamiseen

Äänen Lumo ry, Turku, 3 000 €
Äänen Lumo All Stars -konserttisarjan toteuttamiseen

Kohdeapurahat

Halonen Ada, Helsinki, 3 000 €
Sininen ruutu -valoinstallaation valmistuskuluihin

Mantere Miro, Porvoo, 1 750 €
valokuvanäyttelyyn tehdyn ääniteoksen äänentoistokaluston hankintaan

Mäki-Ullakko Kaj, Helsinki, 150 €
Lainaa korvasi -ääni-installaation materiaalikuluihin

Niemelä Ina, Helsinki, 600 €
teatteri-installaation tilavuokraan

Nykyri Antti, Vantaa, 2 000 €
vuorovaikutteisen ääni-installaation toteuttamiskuluihin Etelä-Koreassa

Palomäki Olga, Helsinki, 3 000 €
näyttely- ja teoskuluihin sekä laitehankintoihin

Pirtola Mio, Helsinki, 3 000 €
kehon ääniä käyttävän äänitteen valmistamiseen, nauhoitukseen ja julkaisuun

Rouhikoski Juha, Hämeenlinna, 2 500 €
valotaideteoksen valmistamiseen

Vapaavuori Nanni, Helsinki, 3 000 €
työryhmälle installaation suunnitteluun ja toteutukseen Helsingissä ja Prahassa